• Ebook Việt sử tân biên (Quyển 2: Trần - Lê thời đại): Phần 1

  Ebook Việt sử tân biên (Quyển 2: Trần - Lê thời đại): Phần 1

  Việt sử tân biên (Quyển 2) viết về các sự kiện lịch sử thời nhà Trần và nhà Lê (Trần - Lê thời đại). Bố cục nội dung cuốn thứ hai được chia thành 5 nội dung lớn. Trong phần 1 của ebook này , bạn đọc sẽ tìm hiểu về các dân tộc Đông Dương và các đồng bào tại Việt Nam thời đại đó, thời nhà Trần. Mời tham khảo.

   388 p thuvienquangninh 31/07/2018 6 0

 • Ebook Việt sử tân biên (Quyển 2: Trần - Lê thời đại): Phần 2

  Ebook Việt sử tân biên (Quyển 2: Trần - Lê thời đại): Phần 2

  Việt sử tân biên (Quyển 2) viết về các sự kiện lịch sử thời nhà Trần và nhà Lê (Trần - Lê thời đại). Trong phần 2 của cuốn ebook này sẽ là các sự kiện lịch sử của nhà Hồ, nhà Hậu Trần và nhà Hậu Lê. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   341 p thuvienquangninh 31/07/2018 3 0

 • Ebook Việt sử tân biên (Quyển 3: Nam Bắc phân tranh hay là Loạn phong kiến Việt Nam): Phần 2

  Ebook Việt sử tân biên (Quyển 3: Nam Bắc phân tranh hay là Loạn phong kiến Việt Nam): Phần 2

  Tiếp tục những sự kiện ở gia đoạn Nam Bắc phân tranh, ebook Việt sử tân biên (Quyển 3) - Phần 2 sẽ trình bày những sự kiện như: Sự kiện của hai họ Trịnh - Nguyễn trên lịch sử Việt Nam, nhà Tây Sơn, Bắc-Hà trước những biến cố lớn lao cuối thế kỷ XVIII. Mời các bạn cùng tham khảo.

   285 p thuvienquangninh 31/07/2018 4 0

 • Ebook Việt sử tân biên (Quyển 3: Nam Bắc phân tranh hay là Loạn phong kiến Việt Nam): Phần 1

  Ebook Việt sử tân biên (Quyển 3: Nam Bắc phân tranh hay là Loạn phong kiến Việt Nam): Phần 1

  Việt sử tân biên (Quyển 3) viết về Nam Bắc phân tranh hay là loạn phong kiến Việt Nam. Cuốn này được viết ra với thành ý cảm thông cho những thống khổ của dân tộc lầm than trên hai thế kỷ do cuộc tranh giành phong kiến Trịnh-Nguyễn. Mời các bạn cùng tham khảo Việt sử tân biên (Quyển 3), phần 1 ngay sau đây.

   214 p thuvienquangninh 31/07/2018 4 0

 • Ebook Việt sử tân biên (Quyển 4: Từ Tây Sơn mạt điệp đến Nguyễn sơ): Phần 1

  Ebook Việt sử tân biên (Quyển 4: Từ Tây Sơn mạt điệp đến Nguyễn sơ): Phần 1

  Việt sử tân biên - Quyển 4 tiếp tục trình bày những sự việc xảy ra từ cuối đời Tây Sơn đến giai đoạn Nguyễn sơ. Đây là giai đoạn lịch sử vô cùng quan trọng từ cuối thế kỷ XVIII đến nửa đầu thế kỷ XIX. Trong phần 1 (Quyển 4) của ebook này sẽ có 3 nội dung chính, đó là: Quốc văn đời Tây Sơn, đạo Thiên Chúa qua Việt Nam, cuộc vận động...

   183 p thuvienquangninh 31/07/2018 5 0

 • Ebook Việt sử tân biên (Quyển 4: Từ Tây Sơn mạt điệp đến Nguyễn sơ): Phần 2

  Ebook Việt sử tân biên (Quyển 4: Từ Tây Sơn mạt điệp đến Nguyễn sơ): Phần 2

  Nối tiếp những sự kiện lịch sử từ Tây Sơn mạt điệp đến Nguyễn sơ, phần 2 cuốn Việt sử tân biên (Quyển 4) trình bày đến độc giả những nội dung chính như: Cuộc chiến đấu cuối cùng giữa Tây Sơn và họ Nguyễn, nhà Nguyễn (1082-1945). Mời các bạn cùng tham khảo.

   315 p thuvienquangninh 31/07/2018 2 0

 • Ebook Việt sử tân biên (Quyển 5: Việt Nam kháng Pháp sử): Phần 1

  Ebook Việt sử tân biên (Quyển 5: Việt Nam kháng Pháp sử): Phần 1

  Ebook Việt sử tân biên (Quyển 5: Việt Nam kháng Pháp sử) gồm có 5 nội dung chính, trong phần 1 của ebook sau đây trình bày về: Âm mưu lật đổ ngai vàng của Tự Đức, vụ Hồng Bảo, vụ giặc chày vôi...; nước Pháp đánh chiếm Nam Kỳ, hoà ước năm Nhâm Tuất (1862). Mời các bạn cùng tham khảo.

   305 p thuvienquangninh 31/07/2018 3 0

 • Ebook Việt sử tân biên (Quyển 5: Việt Nam kháng Pháp sử): Phần 2

  Ebook Việt sử tân biên (Quyển 5: Việt Nam kháng Pháp sử): Phần 2

  Nối tiếp nội dung ở phần 1 ebook Việt sử tân biên (Quyển 5: Việt Nam kháng Pháp sử), phần 2 trình bày những ý chính như: các biến cố ngoài Bắc Kỳ, hòa ước năm Nhâm Tuất (1874); tàn cục của phong kiến Việt Nam, cuộc bảo hộ của nước Pháp, hòa ước năm Giáp Thân (1884); các phong trào cách mạng chống Pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   187 p thuvienquangninh 31/07/2018 3 0

 • Ebook Việt sử tân biên (Quyển 6: Việt Nam Cách mạng cận sử): Phần 1

  Ebook Việt sử tân biên (Quyển 6: Việt Nam Cách mạng cận sử): Phần 1

  Việt sử tân biên - Quyển 6: Việt Nam Cách mạng cận sử (1885-1914). Bố cục nội dung của quyển 6 được chia thành 2 phần chính, trong phần 1 của ebook này sẽ bao gồm những sự kiện chính sau: Vụ kinh thành thất thủ năm Ất Dậu, vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết tìm ra Bắc, phong trào Cần Vương và văn nhân cứu quốc, Pháp lập Đồng Khánh và phế truất vua...

   356 p thuvienquangninh 31/07/2018 4 0

 • Ebook Việt sử tân biên (Quyển 6: Việt Nam Cách mạng cận sử): Phần 2

  Ebook Việt sử tân biên (Quyển 6: Việt Nam Cách mạng cận sử): Phần 2

  Ebook Việt sử tân biên (Quyển 6: Việt Nam Cách mạng cận sử) - Phần 2 gồm có những nội dung chủ yếu sau: Ảnh hưởng của Trung Quốc và Nhật Bản đối với Việt Nam, Phong trào Đông Du và Duy Tân hội, vấn đề viện Việt với chính giới Nhật, cuộc vận động cách mạng văn hóa đầu thế kỷ XX ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   146 p thuvienquangninh 31/07/2018 2 0

 • Ebook Việt sử tân biên (Quyển 7: Chế độ Pháp thuộc ở Việt Nam): Phần 1

  Ebook Việt sử tân biên (Quyển 7: Chế độ Pháp thuộc ở Việt Nam): Phần 1

  Nội dung của cuốn sách Việt sử tân biên (Quyển 7: Chế độ Pháp thuộc ở Việt Nam) gồm có 10 chương. Phần 1 gồm 6 chương đầu với những nội dung chính yếu sau đây: Tàn lực của phong kiến Việt Nam, binh sĩ Thái Nguyên khởi nghĩa, hoạt động cách mạng của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước sau phong trào Hậu văn thân, Việt Nam Cách mạng thanh niên...

   222 p thuvienquangninh 31/07/2018 2 0

 • Ebook Việt sử tân biên (Quyển 7: Chế độ Pháp thuộc ở Việt Nam): Phần 2

  Ebook Việt sử tân biên (Quyển 7: Chế độ Pháp thuộc ở Việt Nam): Phần 2

  Ebook Việt sử tân biên (Quyển 7: Chế độ Pháp thuộc ở Việt Nam) - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Những biến cố ở hải ngoại, các đảng phái quốc gia tại miền Nam, những thi ca cách mạng bị Pháp cấm đầu thế kỷ 20, những học thuyết chính trị ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   243 p thuvienquangninh 31/07/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số