• Building a close connection between higher education and industry for a better education outcome for Vietnam

  Building a close connection between higher education and industry for a better education outcome for Vietnam

  This paper, however, aims to challenge this common criticism. It summarises the research outcomes of a doctoral thesis on the topic of “enhancing graduate employability in Vietnam” and suggests that shifting the responsibility for graduate unemployment onto the higher education system in Vietnam is convenient but simplistic.

   8 p thuvienquangninh 27/02/2018 6 0

 • Tự chủ tài chính - cơ hội nâng cao chất lượng cho các trường đại học công lập ở Việt Nam

  Tự chủ tài chính - cơ hội nâng cao chất lượng cho các trường đại học công lập ở Việt Nam

  Trên cơ sở nhận diện những lợi ích cũng như các rào cản đối với các trường đại học công lập khi thực hiện tự chủ tài chính, bài viết đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm thúc đẩy hơn nữa cơ chế tự chủ tài chính ở các trường đại học công lập.

   6 p thuvienquangninh 27/02/2018 5 0

 • Reflective practice and teacher professional learning

  Reflective practice and teacher professional learning

  This paper addresses the utilisation of reflective practice to foster teacher professional learning by critically reviewing recent research and other relevant literature. The paper concludes that reflection and reflective practice are vital to teacher professional learning owing to the theorypractice gap, the research-practice gap, limitations of the managerialist approach to professional development, and the unstable nature of the teaching...

   7 p thuvienquangninh 27/02/2018 3 0

 • Vai trò của người sử dụng lao động trong việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học

  Vai trò của người sử dụng lao động trong việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học

  Việc thay đổi CTĐT nhằm mục tiêu đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động nói chung và yêu cầu của NSDLĐ nói riêng. Vì vậy, NSDLĐ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển CTĐT nhằm hướng đến mục tiêu đào tạo theo nhu cầu xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo.

   11 p thuvienquangninh 27/02/2018 5 0

 • Hai vấn đề của quản trị đại học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

  Hai vấn đề của quản trị đại học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

  Giáo dục đại học Việt Nam đang từng bước đổi mới theo xu hướng hội nhập quốc tế. Trong quá trình đổi mới, nhiều vấn đề của GDĐH đã được nhận diện, trong số đó có hai vấn đề của quản trị đại học là: Tự chủ đại học và đầu tư tài chính co đại học đang là nội dung được thảo luận nhiều tại các cuộc hội thảo về đổi mới...

   7 p thuvienquangninh 27/02/2018 5 0

 • Trường học Pháp - Việt trong thời kỳ 1920-1945 và sự hình thành tầng lớp nữ trí thức

  Trường học Pháp - Việt trong thời kỳ 1920-1945 và sự hình thành tầng lớp nữ trí thức

  Nội dung của bài viết trình bày về việc thu thập những lời chứng của các thế hệ cựu nữ sinh học tại hai trường Áo Tím (ở Sài Gòn) và Đồng Khánh (ở Huế) trong khoảng thời gian từ 1920 đến 1945, nhằm tìm hiểu những hồi ức và suy nghĩ của người học về quá trình trưởng thành của nữ sinh trong nền giáo dục Pháp – Việt.

   26 p thuvienquangninh 27/02/2018 5 0

 • Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học: Sự vận dụng vào thực tiễn của Việt Nam

  Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học: Sự vận dụng vào thực tiễn của Việt Nam

  Nội dung bài viết "Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học: Sự vận dụng vào thực tiễn của Việt Nam" của tiến sĩ Phạm Xuân Thanh trình bày về vấn đề giáo dục đại học, khái niệm chất lượng giáo dục đại học, các mô hình quản lý chất lượng giáo dục đại học và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trong khu vực và trên thế giới.

   7 p thuvienquangninh 27/02/2018 6 0

 • Ebook Windows XP cho mọi nhà - Hoàng Minh Mẫn

  Ebook Windows XP cho mọi nhà - Hoàng Minh Mẫn

  Cuốn sách này nhằm mục đích giúp các bạn tìm hiểu các tính năng mới và cách hoạt động của hệ điều hành Windows XP. Sách gồm 6 phần: Tìm hiểu Windows XP; làm việc với các file, chương trình, và các thiết bị ngoại vi; đưa Windows lên trực tuyến; âm thanh và hình ảnh; Windows XP trong gia đình và môi trường di động; bảo trì và xử lý sự cố. Ngoài ra,...

   530 p thuvienquangninh 08/01/2018 45 0

 • Ebook Các mô hình tương tranh - ĐH Khoa học Tự nhiên

  Ebook Các mô hình tương tranh - ĐH Khoa học Tự nhiên

  Cuốn sách được biên soạn với mục tiêu giúp người học nắm bắt được các khái niệm mới, kỹ thuật cơ bản và ứng dụng chúng vào các vấn đề thực tiễn như: hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, thiết kế mạch lôgic,kiến trúc máy tính,lập trình song song, công nghệ phần mềm, điều khiển hệ thống... Cũng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   124 p thuvienquangninh 08/01/2018 44 0

 • Ebook Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam

  Ebook Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam

  Nội dung ebook cung cấp một bức tranh toàn cảnh và sát thực nhất về hiện trạng phát triển của ngành công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam, đánh giá tổng kết sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của bỘ Chính trị ngày 17/10/2000, báo cáo, phân tích và đánh giá tình hình phát triển của từng...

   139 p thuvienquangninh 08/01/2018 41 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C/C++

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C/C++

  Nội dung tập bài giảng này gồm 8 chương. Phần đầu gồm các chương từ 1 đến 6 chủ yếu trình bày về NNLT C++ trên nền tảng của kỹ thuật lập trình cấu trúc. Các chương còn lại (chương 7 và 8) sẽ trình bày các cấu trúc cơ bản trong C++ đó là kỹthuật đóng gói (lớp và đối tượng) và định nghĩa phép toán mới cho lớp. Để nắm nội dung chi tiết,...

   308 p thuvienquangninh 08/01/2018 41 0

 • Oracle thực hành - những tác vụ cơ bản phần 1

  Oracle thực hành - những tác vụ cơ bản phần 1

  Oracle thực hành – những tác vụ cơ bản phần 1 là tài liệu giới thiệu về Oracle với nội dung từ mục 1 tới 10. 10 nội dung chủ yếu đi vào giới thiệu Oracle, nhưng thao tác cơ bản trên Oracle. Xem tiếp phần 2 để chi tiết hơn về các khía cạnh khác của Oracle.

   43 p thuvienquangninh 08/01/2018 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số