• Ebook Picture dictionary Russian - phần 1

  Ebook Picture dictionary Russian - phần 1

  Ebook Picture dictionary Russian - Phần 1 là tài liệu rất hữu ích cho những bạn đang theo học ngành tiếng Nga. Các bạn sẽ được học và tìm hiểu về các từ vựng tiếng Nga thông qua hình ảnh. Hy vọng tài liệu sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   42 p thuvienquangninh 26/06/2017 69 1

 • Ebook Fit in Grammatik B1 - Phần 2

  Ebook Fit in Grammatik B1 - Phần 2

  Đến với cuốn Ebook Fit in Grammatik B1 - Phần 2 các bạn sẽ được tìm hiểu một số thông tin cơ bản về Deswegen ist sie so dick!, trotzdem wurde er 98 Jahre att!, Ein altes Familienalbum, So viele Fragen,... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   58 p thuvienquangninh 26/06/2017 65 1

 • Ebook Fit in Grammatik B1 - Phần 1

  Ebook Fit in Grammatik B1 - Phần 1

  Ebook Fit in Grammatik B1 - Phần 1 sẽ giới thiệu tới các bạ một số vấn đề cơ bản về động từ, ngữ pháp,... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho những bạn đang theo học ngành tiếng Đức. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   39 p thuvienquangninh 26/06/2017 92 1

 • Ebook Grammatik intensivtrainer A2 - Phần 2

  Ebook Grammatik intensivtrainer A2 - Phần 2

  Cùng tìm hiểu cuốn Ebook Grammatik intensivtrainer A2 - Phần 2 để nắm bắt một số vấn đề cơ bản như: Worter, anhang. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   68 p thuvienquangninh 26/06/2017 54 1

 • Ebook Grammatik intensivtrainer A2 - Phần 1

  Ebook Grammatik intensivtrainer A2 - Phần 1

  Ebook Grammatik intensivtrainer A2 - Phần 1 với các bội dung chính hướng đến trình bày như: Das kam ich schon: Selbsttest A1, satze. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   30 p thuvienquangninh 26/06/2017 59 1

 • Ebook Учебник русского языка. Элементарный 1 (Sách giáo khoa tiếng Nga) - Phần 1

  Ebook Учебник русского языка. Элементарный 1 (Sách giáo khoa tiếng Nga) - Phần 1

  Ebook Учебник русского языка. Элементарный 1 - Phần 1 sẽ giới thiệu tới các bạn những bài học cơ bản về chương trình tiếng Nga. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho các bạn đang theo học ngành tiếng Nga. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   169 p thuvienquangninh 26/06/2017 67 1

 • Ebook Учебник русского языка. Базовый уровень 2 (Sách giáo khoa tiếng Nga) - Phần 1

  Ebook Учебник русского языка. Базовый уровень 2 (Sách giáo khoa tiếng Nga) - Phần 1

  Ebook Учебник русского языка. Базовый уровень 2 - Phần 1 sẽ giới thiệu tới các bạn những nội dung thông tin chính như về cách học tiếng Nga. Từ đó các bạn sẽ có thêm thông tin kiến thức bổ ích cho quá trình học tập của mình.

   114 p thuvienquangninh 26/06/2017 74 1

 • Ebook Учебник русского языка. Элементарный 1 (Sách giáo khoa tiếng Nga) - Phần 2

  Ebook Учебник русского языка. Элементарный 1 (Sách giáo khoa tiếng Nga) - Phần 2

  Tiếp nối phần 1 của cuốn Ebook Учебник русского языка. Элементарный 1 đến với phần 2 của cuốn sách các bạn sẽ tiếp tục được tìm hiểu các bài học tiếp theo về tiếng Nga. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

   174 p thuvienquangninh 26/06/2017 81 1

 • Ebook Учебник русского языка. Базовый уровень 2 (Sách giáo khoa tiếng Nga) - Phần 2

  Ebook Учебник русского языка. Базовый уровень 2 (Sách giáo khoa tiếng Nga) - Phần 2

  Để nắm vững hơn những kiến thức cơ bản về môn tiếng Nga mời các bạn cùng tìm hiểu "Ebook Учебник русского языка. Базовый уровень 2 - Phần 2". Cuốn sách cung cấp cho các bạn những bài học bổ ích về ngữ pháp tiếng Nga, văn phạm tiếng Nga,... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các...

   144 p thuvienquangninh 26/06/2017 69 1

 • Ebook Учебник русского языка. Первый уровень 3 (Sách giáo khoa tiếng Nga) – phần 1

  Ebook Учебник русского языка. Первый уровень 3 (Sách giáo khoa tiếng Nga) – phần 1

  Mời các bạn cùng tìm hiểu "Ebook Учебник русского языка. Первый уровень 3 – phần 1" để tham khảo một số vấn đề chính về: ArrrBHbre rr noccrrBHbre KoncrpyKrlrrlr c f,|oforomr HCB n CB; Ynorpe6neHtre rncrtonoB c rrocrrrqefi –CI;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho những bạn đang theo học ngành tiếng Nga. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội...

   198 p thuvienquangninh 26/06/2017 65 1

 • Ebook Учебник русского языка. Первый уровень 3 (Sách giáo khoa tiếng Nga) – phần 2

  Ebook Учебник русского языка. Первый уровень 3 (Sách giáo khoa tiếng Nga) – phần 2

  Ebook Учебник русского языка. Первый уровень 3 – phần 2 tập trung trình bày các vấn đề cơ bản như: {ncnlrerbHbre; Eeenprrrcrctre;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   182 p thuvienquangninh 26/06/2017 54 1

 • Ebook 116 bài đọc, học và luyện tiếng Nga - Pусский язык как иностранный

  Ebook 116 bài đọc, học và luyện tiếng Nga - Pусский язык как иностранный

  Ebook "116 bài đọc, học và luyện tiếng Nga" (Pусский язык как иностранный) sau đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai đang học ngôn ngữ Nga cũng như tìm hiểu về ngôn ngữ này. Mời các bạn cùng tham khảo.

   186 p thuvienquangninh 24/10/2016 79 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số