• Tích hợp giáo dục biển đảo trong dạy học địa lí kinh tế xã hội Việt Nam cho sinh viên ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

  Tích hợp giáo dục biển đảo trong dạy học địa lí kinh tế xã hội Việt Nam cho sinh viên ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

  Bài viết này tiến hành nghiên cứu khả năng tích hợp giáo dục biển đảo, cũng như xác định các nội dung, địa chỉ, chủ đề cần tích hợp giáo dục biển đảo và đưa ra các phương pháp và kĩ thuật dạy học phù hợp để nâng cao hiệu quả giáo dục biển đảo cho sinh viên thông qua giảng dạy học phần Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam.

   9 p thuvienquangninh 30/11/2020 2 0

 • Vấn đề phát triển kinh tế biển - đảo, ven biển Việt Nam thời kỳ kinh tế thị trường và hội nhập

  Vấn đề phát triển kinh tế biển - đảo, ven biển Việt Nam thời kỳ kinh tế thị trường và hội nhập

  Biển Đông có diện tích 3 537 000 km2 (theo bách khoa toàn thư Địa lý Xô Viết), là biển lớn thứ 4 trong 61 biển quan trọng trên thế giới. Vùng biển Đông của Việt Nam có tiềm năng lớn về kinh tế, có vị trí quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc phòng đối với quốc gia. Bờ biển kéo dài 3260 km, lãnh hải rộng 12 hải lý, vùng tiếp giáp lãnh hải rộng...

   11 p thuvienquangninh 30/11/2020 3 0

 • Đưa chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa - Một nghĩa vụ thiêng liêng

  Đưa chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa - Một nghĩa vụ thiêng liêng

  Bài viết xoay quanh vấn đề giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới và biển đảo, trong đó có vấn đề giáo dục nhận thức chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở nhà trường hiện nay.

   5 p thuvienquangninh 30/11/2020 1 0

 • Triều Nguyễn thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào thế kỷ XIX

  Triều Nguyễn thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào thế kỷ XIX

  Bài viết trình bày vua Gia Long lập đội Hoàng Sa để thực thi chủ quyền và khai thác kinh tế ở Biển Đông; kết hợp kinh tế với quốc phòng và bảo vệ ngư dân; đối chứng và khẳng định; biện pháp thực thi chủ quyền; vua Minh Mạng rất có ý thức và trách nhiệm về chủ quyền biển đảo trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa...

   12 p thuvienquangninh 30/11/2020 1 0

 • Về những chuyến công vụ ở Hoàng Sa và Trường Sa thời Minh Mệnh (1833-1838)

  Về những chuyến công vụ ở Hoàng Sa và Trường Sa thời Minh Mệnh (1833-1838)

  Từ “Tuyển tập các châu bản triều Nguyễn về thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”, kết hợp với“Đại Nam thực lục” và “Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ”, dựng lại thành phần và nhiệm vụ của đoàn thuyền do vua và tỉnh tuyển chọn để tham gia chuyến công vụ vãng thám xứ/quần đảo Hoàng Sa thời...

   11 p thuvienquangninh 30/11/2020 1 0

 • An ninh chủ quyền biển của Việt Nam trên Biển Đông hiện nay

  An ninh chủ quyền biển của Việt Nam trên Biển Đông hiện nay

  Biển Đông - vùng biển quan trọng của giao thương quốc tế - hiện đang diễn ra những tranh chấp gay gắt, nguyên do chủ yếu xuất phát từ tham vọng địa chính trị biển của Trung Quốc. Tình hình đó đang đặt ra những vấn đề về an ninh trên Biển Đông, không chỉ đối với các nước có liên quan trực tiếp đến tranh chấp mà còn đối với khu vực và...

   7 p thuvienquangninh 30/11/2020 2 0

 • Chiến công của thủy quân chúa Nguyễn trong diệt trừ cướp biển, chống ngoại xâm

  Chiến công của thủy quân chúa Nguyễn trong diệt trừ cướp biển, chống ngoại xâm

  Bài viết tập trung phân tích những chiến công tiêu biểu của lực lượng này trong chống giặc xâm và phòng chống cướp biển. Qua đó, góp phần khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển đảo Đàng Trong.

   7 p thuvienquangninh 30/11/2020 0 0

 • Quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trước năm 1975

  Quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trước năm 1975

  Thực tiễn lịch sử cho thấy Nhà nước Việt Nam đã xác lập chủ quyền biển đảo sớm, đồng thời liên tục thực hiện việc bảo vệ và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, đặc biệt là trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, là một quá trình kéo dài trong 3 thế kỷ: XVII, XVIII, XIX.

   10 p thuvienquangninh 30/11/2020 1 0

 • Giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho sinh viên thông qua môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

  Giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho sinh viên thông qua môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

  Trong bài viết, tác giả tập trung làm rõ vai trò của môn Giáo dục quốc phòng và an ninh đối với mục tiêu giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho sinh viên. Từ đó đề xuất các giải pháp giúp hoạt động giáo dục hiệu quả hơn.

   9 p thuvienquangninh 30/11/2020 1 0

 • Hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo ở dinh Quảng Nam thời Chúa Nguyễn (1602-1775)

  Hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo ở dinh Quảng Nam thời Chúa Nguyễn (1602-1775)

  Biển đảo và việc thực thi quyền chủ quyền biển đảo luôn là vấn đề sống còn của mỗi quốc gia giáp biển. Đối với Việt Nam, đất nước trải dài theo đường biển hơn 3260km và hàng loạt đảo, quần đảo ngoài khơi, việc xác lập và thực thi chủ quyền luôn được chính quyền nhà nước các thời kì đặt lên hàng đầu.

   7 p thuvienquangninh 30/11/2020 1 0

 • Nhận thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong học sinh, sinh viên

  Nhận thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong học sinh, sinh viên

  Ngoài việc tổng quan những sự kiện nổi bật về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lí khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, nội dung bài báo trình bày kết quả điều tra khảo sát tìm hiểu nhận thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong học sinh, sinh viên (HS, SV) các tỉnh Bình Định,...

   8 p thuvienquangninh 30/11/2020 2 0

 • Ebook Việt Nam văn minh sử lược khảo (Tập thượng :Từ nguồn gốc đến thế kỷ thứ X): Phần 1

  Ebook Việt Nam văn minh sử lược khảo (Tập thượng :Từ nguồn gốc đến thế kỷ thứ X): Phần 1

  Bộ sách "Việt Nam văn minh sử lược khảo" của học giả Lê Văn Siêu phác họa những nét hoành tráng về diễn trình kỳ diệu, sống động, đầy ắp những biến cố, đổi thay, thất bại lẫn thành tựu ở nhiều lĩnh vực từ vật chất đến tinh thần của một dân tộc. Dù mang tính cách sử lược, bằng kiến thức sâu rộng và dựa trên kết quả sưu tầm,...

   128 p thuvienquangninh 31/10/2020 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số