• Kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay

  Kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay

  Để kinh tế tư nhân đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của đất nước, Nhà nước cần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trong nền kinh tế; tạo lập quan hệ hợp lý với doanh nghiệp tư nhân; hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân; các doanh nghiệp tư nhân cần nỗ lực đổi mới và hoàn thiện mình.

   6 p thuvienquangninh 30/04/2018 61 1

 • Liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên

  Liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên

  Liên kết kinh tế vùng không những tạo động lực phát triển kinh tế mà còn giúp các vùng khó khăn thực hiện tốt việc bảo tồn tài nguyên, sinh thái, ổn định an ninh, chính trị, xã hội.

   6 p thuvienquangninh 30/04/2018 31 1

 • Kinh tế Việt Nam 40 năm phát triển

  Kinh tế Việt Nam 40 năm phát triển

  Nội dung bài viết là nói về Kinh tế Việt Nam 40 năm phát triển. Thứ nhất, quy mô, cơ cấu và cơ chế kinh tế không ngừng tiến bộ. Thứ hai, kinh tế đối ngoại ngày càng phát triển cả bề rộng và bề sâu. Mời các bạn tham khảo!

   7 p thuvienquangninh 30/04/2018 28 1

 • Hỗ trợ phát triển chính thức của New Zealand cho Việt Nam

  Hỗ trợ phát triển chính thức của New Zealand cho Việt Nam

  Bài viết phân tích thực trạng hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của New Zealand cho Việt Nam trên các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, phát triển nông nghiệp và nông thôn, quản lý rủi ro thiên tai. Mặc dù có sự gia tăng qua các năm, song ODA của New Zealand cho Việt Nam vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của cả hai bên.

   8 p thuvienquangninh 30/04/2018 31 1

 • Phát triển kinh tế xanh ở Nhật Bản và hàm ý chính sách cho Việt Nam

  Phát triển kinh tế xanh ở Nhật Bản và hàm ý chính sách cho Việt Nam

  Ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục những hạn chế về môi trường và tài nguyên là vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế. Nhận thức được điều đó, Nhật Bản đã tận dụng những công nghệ về môi trường và năng lượng hàng đầu thế giới để phát triển kinh tế xanh.

   12 p thuvienquangninh 30/04/2018 30 1

 • Viện trợ kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa cho Việt Nam thời kỳ 1954-1975

  Viện trợ kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa cho Việt Nam thời kỳ 1954-1975

  Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam kéo dài 21 năm (1954- 1975) có quy mô rộng lớn, tính chất và cường độ vô cùng quyết liệt. Việt Nam phải đương đầu với một đối phương có tiềm lực và sức mạnh kinh tế, quân sự lớn hơn gấp nhiều lần.

   6 p thuvienquangninh 30/04/2018 37 1

 • Tác động của kinh tế thị trường đến văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới

  Tác động của kinh tế thị trường đến văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới

  Trong thời kì văn học trung đại Việt Nam, các nhà nho viết văn, làm thơ chủ yếu để mua vui, thù tạc hay giáo huấn đạo đức, vì thế họ chưa bao giờ xem tác phẩm văn học là một sản phẩm hàng hóa. Từ đầu thế kỷ XX, khi xuất hiện một quan niệm mới coi viết văn cũng là một nghề để kiếm sống (người mở đầu là Tản Đà), thì các nhà văn mới...

   7 p thuvienquangninh 30/04/2018 32 1

 • Đặc điểm của người Việt Nam với việc đào tạo nguồn nhân lực

  Đặc điểm của người Việt Nam với việc đào tạo nguồn nhân lực

  Bài viết phân tích ảnh hưởng của những đặc điểm cơ bản của người Việt Nam đến việc đào tạo nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay. Để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì cần phát huy những mặt tích cực và khắc phục những mặt tiêu cực từ đặc...

   7 p thuvienquangninh 30/04/2018 47 1

 • Chu chuyển vốn quốc tế ở Việt Nam giai đoạn 2006-2015

  Chu chuyển vốn quốc tế ở Việt Nam giai đoạn 2006-2015

  Kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2007 đến nay, chu chuyển vốn quốc tế ở Việt Nam diễn ra khá mạnh mẽ. Đặc biệt, sự biến động của các dòng vốn vào đã góp phần tạo ra các cú hích cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

   9 p thuvienquangninh 30/04/2018 36 1

 • Chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Viêt Nam hiên nay

  Chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Viêt Nam hiên nay

  Nội dung của bài viết là đưa ra giải pháp chủ yếu cần thực hiện bao gồm: chuyển đổi mô hình tăng trưởng phải gắn với khả năng giải quyết việc làm cho người lao động; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ có chọn lựa; thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh; phát triển nguồn nhân lực gắn chặt với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phát...

   6 p thuvienquangninh 30/04/2018 33 1

 • Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay

  Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay

  Bài viết cho thấy , hội nhập kinh tế quốc tế cũng còn nhiều hạn chế, như: hệ thống luật pháp chưa hoàn chỉnh, không đồng bộ, gây khó khăn trong việc thực hiện cam kết của các tổ chức kinh tế quốc tế; chưa có kế hoạch tổng thể và lộ trình hợp lý về hội nhập quốc tế; chưa có chiến lược rõ ràng khi tham gia các hiệp định thương mại tự...

   8 p thuvienquangninh 30/04/2018 30 1

 • Cải thiện nền quản trị quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam

  Cải thiện nền quản trị quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam

  Các cuộc tranh luận tại Việt Nam trong thời gian qua cho thấy, những thể chế nền tảng của kinh tế thị trường đã được nhận thức khá đầy đủ, tuy nhiên nỗ lực xây dựng hoặc vận dụng các thể chế này vẫn chưa mang lại kết quả rõ rệt. Nguyên nhân cơ bản là Việt Nam vẫn chưa thiết lập được một môi trường quản trị quốc gia phù hợp và...

   9 p thuvienquangninh 30/04/2018 48 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số