Ebook Bạn muốn mạng lưới bùng nổ với tốc độ nào? - Phần 1

Cuốn sách Bạn muốn mạng lưới bùng nổ với tốc độ nào? giới thiệu những phương pháp làm việc rất đơn giản và hiệu quả xuyên suốt quá trình bạn làm kinh doanh theo mạng. Phần 1 của cuốn sách trình bày các nội dung sau: Chọn lựa đúng cơ hội; cẩn thận với bọn lừa đảo - công ty hình tháp ảo bất hợp pháp; chọn công ty, chọn sản phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo.