Ebook Cánh buồm đỏ thắm: Phần 1

Cuốn sách "Cánh Buồm đỏ thắm" được Grin viết vào năm 1920-1921, chính là năm ông vừa thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo, đói ăn, thiếu mặc, không nhà, không cửa,...Grin đã trở thành người bạn tinh thần của những ai giàu lòng mơ ước, thèm được sống một cuộc đời đẹp đẽ bở lẽ chính bàn tay mình xây đắp.