Ebook Công nghệ lọc sinh học phục vụ sản xuất giống và nuôi trổng hải sản ven bờ biển Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Công nghệ lọc sinh học phục vụ sản xuất giống và nuôi trổng hải sản ven bờ biên Việt Nam" trình bày các nội dung như: Kết quả thực nghiệm ương nuôi cá biển bằng hệ thống hoàn lưu lọc sinh học; quy trình công nghệ hệ thống hoàn lưu lọc sinh học phục vụ cho ương nuôi giống cá biển; kết quả nghiên cứu, cơ sở khoa học kỹ thuật, công nghệ của hệ thống hoàn lưu lọc sinh học khép kín được áp dụng cho sản xuất giống và nuôi trồng hải sản;… Mời các bạn cùng tham khảo.