Ebook Công tác xã hội - Lý thuyết và thực hành: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Công tác xã hội - Lý thuyết và thực hành" phần 2 tiếp tục trình bày các kế hoạch xây dựng công tác xã hội, đồng thời thực thi và đánh giá kế hoạch xây dựng công tác xã hội, công tác xã hội cộng đồng, công tác xã hội với khách hàng là bệnh nhân tâm thần, công tác xã hội với người đồng tính. Mời các bạn cùng tham khảo.