Ebook Kỹ thuật trồng dưa hấu: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kỹ thuật trồng dưa hấu" cung cấp cho người đọc các biện pháp nâng cao năng suất và sản lượng dưa hấu. Cuối sách là một số mô hình trồng dưa hấu, tiêu chuẩn trồng dưa hấu và phương pháp tạo hình dưa hấu. Mời các bạn cùng tham khảo.