Ebook Lỗ Tấn - Thân thế, sự nghiệp, những sáng tác tiêu biểu: Phần 2 - NXB Văn hóa Thông tin

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Lỗ Tấn - Thân thế, sự nghiệp, những sáng tác tiêu biểu", phần 2 giối thiệu tới người đọc các tác phẩm thiêu biểu của Lỗ Tấn in trong "Tập bàng hoàng 1624-1925", các tác phẩm tạp văn tiêu biểu của Lỗ Tấn. Hi vọng đấy sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai đam mê văn học dùng làm tài liệu tham khảo và nghiên cứu.