Ebook Tính: Phần 1 – NXB Khoa Học Xã Hội

Phần 1 của cuốn sách “Tính” nằm trong “Tủ sách tinh hoa về các phạm trù triết học Trung Quốc - Phạm trù Tính” trình bày các nội dung: Tư tưởng Tính thời tiên Tần, tư tưởng Tính thời tiên Tần, tư tưởng Tính thời kỳ Ngụy Tấn Nam Bắc triều, tư tưởng Ttính thời kỳ Tùy Đường ngũ đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.