Ebook Toàn cảnh biển đảo Việt Nam: Phần 1

Tài liệu "Toàn cảnh biển đảo Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan biển Việt Nam và những tư liệu lịch sử về chủ quyền biển đảo Việt Nam; Công ước Luật biển quốc tế năm 1982; Các vùng biển của quốc gia ven biển;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.