Ebook Truyện truyền kỳ Trung Quốc: Phần 1 - Lâm Ngữ Đường, Nguyễn Quốc Đoan (dịch)

Ebook Truyện truyền kỳ Trung Quốc: Phần 2 - Lâm Ngữ Đường, Nguyễn Quốc Đoan (dịch) giới thiệu tới người đọc các câu truyện truyền kỳ của Trung Hoa như: Chàng mọt sách, pho tượng Quan Âm còn lại, con sói trong non, tấm bia trinh tiết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu này.