Ebook Từ điển kỹ thuật mỏ Anh Việt: Phần 1 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

Ebook "Từ điển kỹ thuật mỏ Anh Việt: Phần 1 - NXB Khoa học và Kỹ thuật" giới thiệu tới người đọc các thuật ngữ Anh - Việt chuyên ngành Mỏ. Các thuật ngữ được trình bày rõ ràng, dễ hiểu và được xếp theo trật tự bảng chữ cái tiếng Anh để người đọc dễ dàng tra cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.