• Đào tạo giáo viên dạy học nội dung biểu đồ tổ chức tại trường sư phạm

  Đào tạo giáo viên dạy học nội dung biểu đồ tổ chức tại trường sư phạm

  Bài viết trình bày một nghiên cứu về “hành trang” mà sinh viên sư phạm nhận được trong quá trình đào tạo tại trường đại học sư phạm để chuẩn bị cho việc dạy học nội dung biểu đồ tổ chức - một tri thức mới xuất hiện trong chương trình trung học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p thuvienquangninh 27/02/2018 283 1

 • Xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Thủ đô Hà Nội

  Xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Thủ đô Hà Nội

  Bài viết trình bày thực trạng đội ngũ trí thức Thủ đô Hà Nội và những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn quá trình xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Thủ đô sau gần 30 năm đổi mới. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại...

   7 p thuvienquangninh 27/02/2018 130 1

 • Chất lượng sinh viên tốt nghiệp của Đại học Quốc gia Hà Nội dưới góc nhìn của người sử dụng lao động

  Chất lượng sinh viên tốt nghiệp của Đại học Quốc gia Hà Nội dưới góc nhìn của người sử dụng lao động

  Nghiên cứu được thực hiện trên khách thể là nhà sử dụng lao động đánh giá sinh viên tốt nghiệp (SVTN) của Đại học Quốc gia Hà Nội trong vòng 10 năm trở lại đây làm cơ sở để điều chỉnh chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Kết quả cho thấy: Trên 50% SVTN của Đại học Quốc gia Hà Nội giữ những nhiệm vụ quan trọng trong Tổ chức...

   7 p thuvienquangninh 27/02/2018 180 1

 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục Việt Nam: Từ chính sách tới thực tế

  Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục Việt Nam: Từ chính sách tới thực tế

  Nội dung của bài viết tiến hành phân tích chính sách để nghiên cứu về tầm nhìn và nhiệm vụ quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục Việt Nam, những hướng dẫn được xây dựng gần đây nhất về công nghệ thông tin và giáo dục, quá trình áp dụng các hướng dẫn ở các trường và đánh giá việc hiểu và thực hiện về các hướng dẫn...

   8 p thuvienquangninh 27/02/2018 263 1

 • Tìm hiểu về sự tiếp tục hiện diện của giáo dục Pháp tại miền Nam Việt Nam từ 1955 đến 1975

  Tìm hiểu về sự tiếp tục hiện diện của giáo dục Pháp tại miền Nam Việt Nam từ 1955 đến 1975

  Trong hai thập niên 1955-1975, hợp tác văn hóa, giáo dục Pháp-Việt thực chất là đơn phương vì chính quyền Việt Nam Cộng hòa luôn tỏ ra thù nghịch với nước Pháp, lúc thì bị lên án là nước thuộc địa cũ lúc khác thì là trung lập. Tuy nhiên, hai công cụ ngoại giao văn hóa chính của Pháp là hệ thống trường học và các trung tâm văn hóa lại rất thành...

   17 p thuvienquangninh 27/02/2018 258 1

 • Đánh giá chính thức theo Bộ tiêu chuẩn cấp chương trình đào tạo AUN-QA (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á) tại Việt Nam

  Đánh giá chính thức theo Bộ tiêu chuẩn cấp chương trình đào tạo AUN-QA (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á) tại Việt Nam

  Bộ tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA (Asean University Network- Quality Assurance) về đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực được tổ chức AUN ban hành năm 2004 và được triển khai liên tục từ năm 2007 đến nay. Việt Nam bắt đầu tham gia đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA vào năm 2009 với 4 chương trình được đánh giá chính thức.

   11 p thuvienquangninh 27/02/2018 255 1

 • Building a close connection between higher education and industry for a better education outcome for Vietnam

  Building a close connection between higher education and industry for a better education outcome for Vietnam

  This paper, however, aims to challenge this common criticism. It summarises the research outcomes of a doctoral thesis on the topic of “enhancing graduate employability in Vietnam” and suggests that shifting the responsibility for graduate unemployment onto the higher education system in Vietnam is convenient but simplistic.

   8 p thuvienquangninh 27/02/2018 216 1

 • Tự chủ tài chính - cơ hội nâng cao chất lượng cho các trường đại học công lập ở Việt Nam

  Tự chủ tài chính - cơ hội nâng cao chất lượng cho các trường đại học công lập ở Việt Nam

  Trên cơ sở nhận diện những lợi ích cũng như các rào cản đối với các trường đại học công lập khi thực hiện tự chủ tài chính, bài viết đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm thúc đẩy hơn nữa cơ chế tự chủ tài chính ở các trường đại học công lập.

   6 p thuvienquangninh 27/02/2018 192 1

 • Reflective practice and teacher professional learning

  Reflective practice and teacher professional learning

  This paper addresses the utilisation of reflective practice to foster teacher professional learning by critically reviewing recent research and other relevant literature. The paper concludes that reflection and reflective practice are vital to teacher professional learning owing to the theorypractice gap, the research-practice gap, limitations of the managerialist approach to professional development, and the unstable nature of the teaching...

   7 p thuvienquangninh 27/02/2018 58 1

 • Vai trò của người sử dụng lao động trong việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học

  Vai trò của người sử dụng lao động trong việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học

  Việc thay đổi CTĐT nhằm mục tiêu đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động nói chung và yêu cầu của NSDLĐ nói riêng. Vì vậy, NSDLĐ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển CTĐT nhằm hướng đến mục tiêu đào tạo theo nhu cầu xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo.

   11 p thuvienquangninh 27/02/2018 244 1

 • Hai vấn đề của quản trị đại học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

  Hai vấn đề của quản trị đại học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

  Giáo dục đại học Việt Nam đang từng bước đổi mới theo xu hướng hội nhập quốc tế. Trong quá trình đổi mới, nhiều vấn đề của GDĐH đã được nhận diện, trong số đó có hai vấn đề của quản trị đại học là: Tự chủ đại học và đầu tư tài chính co đại học đang là nội dung được thảo luận nhiều tại các cuộc hội thảo về đổi mới...

   7 p thuvienquangninh 27/02/2018 109 1

 • Trường học Pháp - Việt trong thời kỳ 1920-1945 và sự hình thành tầng lớp nữ trí thức

  Trường học Pháp - Việt trong thời kỳ 1920-1945 và sự hình thành tầng lớp nữ trí thức

  Nội dung của bài viết trình bày về việc thu thập những lời chứng của các thế hệ cựu nữ sinh học tại hai trường Áo Tím (ở Sài Gòn) và Đồng Khánh (ở Huế) trong khoảng thời gian từ 1920 đến 1945, nhằm tìm hiểu những hồi ức và suy nghĩ của người học về quá trình trưởng thành của nữ sinh trong nền giáo dục Pháp – Việt.

   26 p thuvienquangninh 27/02/2018 247 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số