• Ebook Trí thức hóa công nhân Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay: Phần 1

  Ebook Trí thức hóa công nhân Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay: Phần 1

  Nhằm cung cấp các kiến thức cơ sở lý luận về trí thức hóa công nhân, tính tất yếu và mối quan hệ giữa trí thức hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, thực trạng đội ngũ công nhân Việt Nam và vấn đề trí thức hóa công nhân, nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã xuất bản cuốn sách "Trí thức hóa công nhân Việt Nam trong hội nhập kinh tế...

   147 p thuvienquangninh 27/04/2019 6 0

 • Ebook Trí thức hóa công nhân Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay: Phần 2

  Ebook Trí thức hóa công nhân Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Trí thức hóa công nhân Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về quan điểm và giải pháp đẩy mạnh trí thức hóa công nhân Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, phát huy nội lực của giai cấp công nhân nhằm đẩy mạnh trí thức hóa công nhân, đổi mới công tác...

   68 p thuvienquangninh 27/04/2019 5 0

 • Ebook Phát triển thuỷ điện ở Việt Nam - Thách thức và giải pháp: Phần 1 - Lê Anh Tuất, Đào Thị Việt Nga

  Ebook Phát triển thuỷ điện ở Việt Nam - Thách thức và giải pháp: Phần 1 - Lê Anh Tuất, Đào Thị Việt Nga

  Cuốn sách Phát triển thuỷ điện ở Việt Nam - Thách thức và giải pháp đề cập tới những thách thức trong phát triển thủy điện và biến đổi cảnh quan nguồn nước ở Việt Nam, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm hướng tới phát triển thủy điện bền vững hơn trong bối cảnh của Việt Nam. Các tác giả phân tích vấn đề trên quan điểm mang...

   75 p thuvienquangninh 30/11/2018 45 1

 • Ebook Phát triển thuỷ điện ở Việt Nam - Thách thức và giải pháp: Phần 2 - Lê Anh Tuất, Đào Thị Việt Nga

  Ebook Phát triển thuỷ điện ở Việt Nam - Thách thức và giải pháp: Phần 2 - Lê Anh Tuất, Đào Thị Việt Nga

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách phân tích vấn đề vận hành thủy điện qua nhãn quan xã hội học ở khía cạnh tái định cư người dân vùng bị ảnh hưởng hay tác tác động thủy điện xuyên biên giới gây nhiều tranh cãi ở vùng hạ lưu vực sông Mekong. Bên cạnh đó, tác giả còn đưa ra các bài học rút ra và khuyến cáo qua quá trình phát triển và...

   77 p thuvienquangninh 30/11/2018 42 0

 • Ebook Trung Quốc thế kỷ XXI (Phóng sự: Suy nghĩ về Trung Quốc hiện nay và tương lai): Phần 1

  Ebook Trung Quốc thế kỷ XXI (Phóng sự: Suy nghĩ về Trung Quốc hiện nay và tương lai): Phần 1

  Điều gì xảy ra ở đất nước chiếm 1/4 nhân loại? Trung Quốc sẽ chiếm lĩnh thế kỷ XXI ra sao? Con đường nào cần trải qua đối với người dân Trung Quốc? Và mục tiêu tối hậu của Trung Quốc như thế nào – chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản? Để trả lời cho những câu hỏi đó bạn nên tham khảo cuốc sách Trung Quốc thế kỷ XXI của tác giả...

   157 p thuvienquangninh 31/10/2018 50 0

 • Ebook Trung Quốc thế kỷ XXI (Phóng sự: Suy nghĩ về Trung Quốc hiện nay và tương lai): Phần 2

  Ebook Trung Quốc thế kỷ XXI (Phóng sự: Suy nghĩ về Trung Quốc hiện nay và tương lai): Phần 2

  Ebook Trung Quốc thế kỷ XXI (Phóng sự: Suy nghĩ về Trung Quốc hiện nay và tương lai) - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Hãy tự làm giàu, con đường Trung Quốc, Cô Trường Phương ở Côn Minh chơi chứng khoán, mở cửa thì ruồi muỗi vào, con đường vạn dặm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   131 p thuvienquangninh 31/10/2018 51 0

 • Kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay

  Kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay

  Để kinh tế tư nhân đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của đất nước, Nhà nước cần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trong nền kinh tế; tạo lập quan hệ hợp lý với doanh nghiệp tư nhân; hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân; các doanh nghiệp tư nhân cần nỗ lực đổi mới và hoàn thiện mình.

   6 p thuvienquangninh 30/04/2018 83 1

 • Liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên

  Liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên

  Liên kết kinh tế vùng không những tạo động lực phát triển kinh tế mà còn giúp các vùng khó khăn thực hiện tốt việc bảo tồn tài nguyên, sinh thái, ổn định an ninh, chính trị, xã hội.

   6 p thuvienquangninh 30/04/2018 48 1

 • Kinh tế Việt Nam 40 năm phát triển

  Kinh tế Việt Nam 40 năm phát triển

  Nội dung bài viết là nói về Kinh tế Việt Nam 40 năm phát triển. Thứ nhất, quy mô, cơ cấu và cơ chế kinh tế không ngừng tiến bộ. Thứ hai, kinh tế đối ngoại ngày càng phát triển cả bề rộng và bề sâu. Mời các bạn tham khảo!

   7 p thuvienquangninh 30/04/2018 49 1

 • Hỗ trợ phát triển chính thức của New Zealand cho Việt Nam

  Hỗ trợ phát triển chính thức của New Zealand cho Việt Nam

  Bài viết phân tích thực trạng hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của New Zealand cho Việt Nam trên các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, phát triển nông nghiệp và nông thôn, quản lý rủi ro thiên tai. Mặc dù có sự gia tăng qua các năm, song ODA của New Zealand cho Việt Nam vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của cả hai bên.

   8 p thuvienquangninh 30/04/2018 54 1

 • Phát triển kinh tế xanh ở Nhật Bản và hàm ý chính sách cho Việt Nam

  Phát triển kinh tế xanh ở Nhật Bản và hàm ý chính sách cho Việt Nam

  Ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục những hạn chế về môi trường và tài nguyên là vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế. Nhận thức được điều đó, Nhật Bản đã tận dụng những công nghệ về môi trường và năng lượng hàng đầu thế giới để phát triển kinh tế xanh.

   12 p thuvienquangninh 30/04/2018 76 1

 • Viện trợ kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa cho Việt Nam thời kỳ 1954-1975

  Viện trợ kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa cho Việt Nam thời kỳ 1954-1975

  Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam kéo dài 21 năm (1954- 1975) có quy mô rộng lớn, tính chất và cường độ vô cùng quyết liệt. Việt Nam phải đương đầu với một đối phương có tiềm lực và sức mạnh kinh tế, quân sự lớn hơn gấp nhiều lần.

   6 p thuvienquangninh 30/04/2018 61 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số