• Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam nhìn từ góc độ quản lý và khai thác (từ năm 1975 đến nay)

  Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam nhìn từ góc độ quản lý và khai thác (từ năm 1975 đến nay)

  Biển đảo của Việt Nam được coi là vùng cửa ngõ cho sự giao lưu phát triển kinh tế - xã hội không chỉ với các nước trong khu vực mà với cả thế giới. Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đã giúp cho con người có những phát hiện to lớn về nguồn tài nguyên phong phú trong lòng biển đảo Việt Nam.

   17 p thuvienquangninh 30/09/2019 27 0

 • Đảo và quần đảo Việt Nam trên Biển Đông trong phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng

  Đảo và quần đảo Việt Nam trên Biển Đông trong phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng

  Bài viết trình bày một số nội dung sau: khái quát hệ thống đảo và quần đảo Việt Nam trên vùng Biển Đông; phân tích vị trí địa - chiến lược và địa - kinh tế của ba tuyến đảo quốc gia trong sự nghiệp phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng; và quan điểm cá nhân về vấn đề phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng trong...

   15 p thuvienquangninh 30/09/2019 29 0

 • Chiến lược Biển Đông của Trung Quốc và những tác động đến Việt Nam (1909-2014)

  Chiến lược Biển Đông của Trung Quốc và những tác động đến Việt Nam (1909-2014)

  Bài viết trình bày tư duy chiến lược và dã tâm bá chủ Biển Đông của Trung Quốc đang đe dọa trực tiếp công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tình hình đó đặt ra những thách thức lớn đối với Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề nóng bỏng ở Biển Đông, trên tinh thần bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ,...

   9 p thuvienquangninh 30/09/2019 30 0

 • Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa - di sản văn hóa dân gian đặc sắc trên đảo Lý Sơn

  Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa - di sản văn hóa dân gian đặc sắc trên đảo Lý Sơn

  Khao lề thế lính Hoàng Sa là một lễ thức dân gian, văn hóa tín ngưỡng độc đáo của những người dân trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Đây là một sinh hoạt văn hoá cộng đồng điển hình không chỉ của người dân trên đảo Lý Sơn mà còn là ngày hội cố kết cộng đồng, biểu dương những giá trị của đời sống xã hội và văn hoá để tôn vinh sự...

   6 p thuvienquangninh 30/09/2019 5 0

 • Tư duy hướng biển, chính sách bảo vệ chủ quyền và tài nguyên biển trong lịch sử Việt Nam

  Tư duy hướng biển, chính sách bảo vệ chủ quyền và tài nguyên biển trong lịch sử Việt Nam

  Là một quốc gia thuộc Đông Nam Á bán đảo, từ những thế kỷ trước, sau Công nguyên, trên lãnh thổ Việt Nam đã hình thành các nền văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh - Chămpa, Óc Eo - Phù Nam nổi tiếng. Chủ nhân các nền văn hóa đó đã thể hiện rõ đặc tính văn hóa biển, tư duy hướng biển. Qua các tuyến giao lưu kinh tế, văn hóa trên biển, các nền văn hóa...

   11 p thuvienquangninh 30/09/2019 29 0

 • Tài nguyên vị thế địa - kinh tế và địa - chính trị đảo Bạch Long Vĩ

  Tài nguyên vị thế địa - kinh tế và địa - chính trị đảo Bạch Long Vĩ

  Là một đảo nhỏ nằm gần giữa vịnh Bắc Bộ, Bạch Long Vĩ có những giá trị to lớn về tài nguyên vị thế địa - kinh tế và địa - chính trị. Về tài nguyên địa - kinh tế, đảo là một vị trí ưu tiên đối với phát triển kinh tế biển - đảo của đất nước; vị trí trung tâm trong không gian kinh tế vịnh Bắc Bộ; trực thuộc Hải Phòng - trung tâm kinh...

   9 p thuvienquangninh 30/09/2019 22 0

 • Tài nguyên vị thế vùng bờ Khánh Hòa: Tiềm năng và triển vọng

  Tài nguyên vị thế vùng bờ Khánh Hòa: Tiềm năng và triển vọng

  Về tài nguyên địa - kinh tế, vùng bờ Khánh Hòa có tiềm năng lớn xây dựng cơ sở hậu cần khai thác tài nguyên biển xa, xây dựng các cơ sở kinh tế biển lớn, phát triển kinh tế dịch vụ biển, đặc biệt là cảng - hàng hải và du lịch sinh thái biển. Về tài nguyên địa - chính trị, đây là một trong những vị trí có vai trò quan trọng trong việc phòng...

   12 p thuvienquangninh 30/09/2019 28 0

 • Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa trên báo chí Việt Nam vào thập niên 1930

  Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa trên báo chí Việt Nam vào thập niên 1930

  Bài viết này tường thuật lại cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa của các nhà báo Hoàng Văn Tiếp, Trương Lập Tạo, Thúc Dật và Vĩnh Phúc trên hai tờ Saigon và Tràng An báo vào 80 năm trước.

   26 p thuvienquangninh 30/09/2019 28 0

 • Ebook 250 câu hỏi và giải đáp về pháp lệnh dân quân tự vệ: Phần 1

  Ebook 250 câu hỏi và giải đáp về pháp lệnh dân quân tự vệ: Phần 1

  Ebook 250 câu hỏi và giải đáp về pháp lệnh dân quân tự vệ: Phần 1 trình bày các câu hỏi và lời giải đáp về pháp lệnh dân quân tự vệ. Các câu hỏi và trả lời trong cuốn sách được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bám sát nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng kịp thời những yêu cầu, nhiệm...

   153 p thuvienquangninh 29/08/2019 44 0

 • Ebook 250 câu hỏi và giải đáp về pháp lệnh dân quân tự vệ: Phần 2

  Ebook 250 câu hỏi và giải đáp về pháp lệnh dân quân tự vệ: Phần 2

  Ebook 250 câu hỏi và giải đáp về pháp lệnh dân quân tự vệ: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về pháp lệnh dân quân tự vệ và một số văn bản của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các Bộ chức năng liên quan, quy định chi tiết hướng dẫn việc thi hành pháp lệnh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   157 p thuvienquangninh 29/08/2019 39 0

 • Ebook Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 1

  Ebook Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 1

  Ebook Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 1 trình bày những nội dung chính sau: Những vấn đề chung về cải cách tư pháp, những vấn đề về cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sự,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   376 p thuvienquangninh 29/08/2019 33 0

 • Ebook Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 2

  Ebook Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 2

  Ebook Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 2 tiếp tục trình bày những vấn đề về cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp dân sự, những vấn đề về cải cách tư pháp trong lĩnh vực tố tụng kinh tế, lao động, đất đai, giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại tòa hành chính trong bối cảnh cải cách...

   152 p thuvienquangninh 29/08/2019 55 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số