• Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 1 có nội dung trình bày các vấn đề lí luận cơ bản về ngành Luật Đất đai, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, chế độ quản lí nhà nước về đất đai, địa vị pháp lí của người sử dụng đất, hệ thống cơ quan quản lí nhà nước về đất đai,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   256 p thuvienquangninh 31/07/2020 39 1

 • Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Đất đai (Tái bản năm 2018): Phần 2 tiếp tục trình bày các kiến thức thủ tục hành chính về đất đai, chế độ pháp lí nhóm đất nông nghiệp, chế độ pháp lí nhóm đất phi nông nghiệp, giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lí vi phạn pháp luật đất đai,... Mời các bạn cùng...

   188 p thuvienquangninh 31/07/2020 35 1

 • Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1 có nội dung trình bày khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, sự phát triển của Luật Hôn nhân và gia định Việt Nam từ Cách mạng tháng tám năm 1945 đến nay, kết hôn và hủy việc kết hôn trái pháp luật...

   160 p thuvienquangninh 31/07/2020 41 1

 • Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2 có nội dung trình bày về nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và con theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình, chấm dứt hôn nhân, giám hộ giữa các thành viên trong gia đình, quan hệ hôn nhân và gia đình có...

   224 p thuvienquangninh 31/07/2020 36 1

 • Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2 có nội dung trình bày về bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, chính quyền địa phương,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   344 p thuvienquangninh 31/07/2020 37 1

 • Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2 có nội dung trình bày về khởi tố vụ án hình sự, điều tra vụ án hình sự, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, thi hành bản án, quyết định của tòa án, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   310 p thuvienquangninh 31/07/2020 37 1

 • Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Tái bản năm 2017): Phần 1

  Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Tái bản năm 2017): Phần 1

  Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Tái bản năm 2017): Phần 1 có nội dung trình bày khái niệm về Luật Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan, hợp đồng chuyển giao quyền tác giả và quyền liên quan,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   104 p thuvienquangninh 31/07/2020 32 1

 • Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Tái bản năm 2017): Phần 2

  Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Tái bản năm 2017): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Tái bản năm 2017): Phần 2 có nội dung trình bày về quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   168 p thuvienquangninh 31/07/2020 33 1

 • Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1 có nội dung trình bày những khái niệm cơ bản của Luật Hiến pháp, những vấn đề cơ bản về hiến pháp, sự ra đòi và phát triển của nền lập hiến Việt Nam, chế độ chính trị, quốc tịch Việt Nam, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   340 p thuvienquangninh 31/07/2020 34 1

 • Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1 có nội dung trình bày những vấn đề chung của Luật Tố tụng hình sự, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự,... Mời các bạn cùng...

   270 p thuvienquangninh 31/07/2020 30 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số