• Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em

    Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em

    Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em thông qua và mở cho các nước ký, phê chuẩn và gia nhập theo nghị quyết 44/25 ngày 20-11-1989 của đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em có hiệu lực từ ngày 2-9-1990 theo điều 49 của Công ước. Mời bạn đọc cùng tham khảo Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ...

     21 p thuvienquangninh 27/07/2015 344 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số