• Tạp chí Xưa và nay - Số 331 (5/2009)

  Tạp chí Xưa và nay - Số 331 (5/2009)

  Cuốn tạp chí giới thiệu về các bài viết: Hồ Chí Minh bí mật đến Lư Sơn, Ngày 7-5-1954 với các cựu chiến binh, Câu chuyện của lão tướng Hoàng Minh Thảo, Đường Trường Sơn, Phát hiện tài liệu quí về anh hùng Võ Duy Dương,... Mời các bạn cùng đón đọc.

   40 p thuvienquangninh 22/05/2017 328 2

 • Tạp chí Xưa và nay - Số 343 (11/2009)

  Tạp chí Xưa và nay - Số 343 (11/2009)

  Cuốn tạp chí giới thiệu về các bài viết: Ý thức về biển của vua Minh Mệnh, Lý Công Uẩn, "Quan Tiết Bất Đáo" Trương Công Giai, Mai Tự Thừa và địa danh Thủ Thừa, Mộ Mạc Công Du ở đâu?, Thái sư Á vương Đào Cam Mộc - Đệ nhất công thần triều Lý,... Mời các bạn cùng đón đọc.

   40 p thuvienquangninh 22/05/2017 472 3

 • Tạp chí Xưa và nay - Số 340 (9/2009)

  Tạp chí Xưa và nay - Số 340 (9/2009)

  Cuốn tạp chí giới thiệu về các bài viết: Bi ký và đời sống, Khánh thành đền thờ Khúc Thừa Dụ ở Hải Dương, Về câu chuyện Lê Văn Tám, "Đạo quân thứ ba" trong cuộc xâm lăng,... Mời các bạn cùng đón đọc.

   40 p thuvienquangninh 22/05/2017 347 1

 • Tạp chí Xưa và nay - Số 341 (10/2009)

  Tạp chí Xưa và nay - Số 341 (10/2009)

  Cuốn tạp chí giới thiệu về các bài viết: Những đổi thay quanh Hồ Gươm cuối thế kỷ XIX, 15 phút với GS. Trần Văn Giàu, Sĩ phu Thanh Hóa trong phong trào chống thuế, Thanh Hóa trong phong trào chống thuế ở Trung Kỳ năm 1908,... Mời các bạn cùng đón đọc.

   56 p thuvienquangninh 22/05/2017 372 1

 • Tạp chí Xưa và nay - Số 342 (10/2009)

  Tạp chí Xưa và nay - Số 342 (10/2009)

  Cuốn tạp chí giới thiệu về các bài viết: Giá trị tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ở thời đại ngày nay, Họ Khúc, Mạc Công Du, Có chăng mối liên hệ chữ Việt Cổ với chữ Quốc ngữ, Nếp sống của người Hà Nội, Bản sắc Quảng Nam từ góc nhìn phân kỳ lịch sử,... Mời các bạn cùng đón đọc.

   40 p thuvienquangninh 22/05/2017 295 1

 • Tạp chí Xưa và nay - Số 346 (12/2009)

  Tạp chí Xưa và nay - Số 346 (12/2009)

  Cuốn tạp chí giới thiệu về các bài viết: Thành phố Hồ Chí Minh chốn "Địa linh nhân kiệt"; Giới thiệu một số bản đồ cổ thềm lục địa, biển Đông và hải đảo Việt Nam; Lê Thánh Tống; Đề đốc Lê Trực cuộc đời và sự nghiệp,... Mời các bạn cùng đón đọc.

   40 p thuvienquangninh 22/05/2017 323 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số