• Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Photoshop - NXB Giáo dục

    Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Photoshop - NXB Giáo dục

    Nội dung trình bày trong ebook này bao gồm: tổng quan về Photoshop, làm việc với các vùng chọn, sử dụng các công cụ vẽ, làm việc với lớp, sử dụng mặt nạ, đường dẫn và hình vẽ, chỉnh sửa màu sắc, làm việc với văn bản, sử dụng bộ lọc, các kỹ thuật tách hình, tối ưu hóa Photoshop, kết xuất.

     237 p thuvienquangninh 03/10/2014 288 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số