• Ebook Các bài thực hành tổng hợp Hóa học hữu cơ (Tập 2): Phần 2

  Ebook Các bài thực hành tổng hợp Hóa học hữu cơ (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Các bài thực hành tổng hợp Hóa học hữu cơ (Tập 2)", phần 2 giới thiệu các nội dung: Phản ứng oxy hóa trong hóa học hữu cơ, sự khử hóa nhóm nitro - Tổng hợp amin thơm, phản ứng của phenol - Sự acyl hóa nhóm hydroxyl phenolic. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p thuvienquangninh 28/09/2018 5 0

 • Ebook Các bài thực hành tổng hợp Hóa học hữu cơ (Tập 2): Phần 1

  Ebook Các bài thực hành tổng hợp Hóa học hữu cơ (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các bài thực hành tổng hợp Hóa học hữu cơ (Tập 2)" cung cấp cho người đọc các bài thực hành phản ứng thế nucleophil béo - Điều chế các alkyl halide, sự thế electrophil thơm - Phản ứng nitro hóa, sự thế electrophil thơm - Phản ứng sulfo hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p thuvienquangninh 28/09/2018 9 0

 • Ebook Sơ đồ và chuỗi phản ứng Hóa học vô cơ: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường

  Ebook Sơ đồ và chuỗi phản ứng Hóa học vô cơ: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường

  Phần 1 cuốn sách "Sơ đồ và chuỗi phản ứng Hóa học vô cơ" cung cấp cho người đọc các kiến thức cơ bản và bài tập về hóa học phi kim bao gồm: Nhóm halogen, nhóm oxi, nhóm nitơ, nhóm cacbon. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   91 p thuvienquangninh 28/09/2018 5 0

 • Ebook Sơ đồ và chuỗi phản ứng Hóa học vô cơ: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường

  Ebook Sơ đồ và chuỗi phản ứng Hóa học vô cơ: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Sơ đồ và chuỗi phản ứng Hóa học vô cơ", phần 1 cung cấp cho người đọc các kiến thức tóm tắt và bài tập về hóa học kim loại bao gồm: Đại cương về kim loại, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm, sắt và một số kim loại quan trọng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p thuvienquangninh 28/09/2018 5 0

 • Ebook Sơ đồ và chuỗi phản ứng Hóa học hữu cơ: Phần 1

  Ebook Sơ đồ và chuỗi phản ứng Hóa học hữu cơ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sơ đồ và chuỗi phản ứng Hóa học hữu cơ" cung cấp cho người đọc các kiến thức tóm tắt và bài tập về Ankan và xicloankan, anken, ankađien, ankin, benzen và ankybenzen, dẫn xuất halogen - Ancol,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p thuvienquangninh 28/09/2018 6 0

 • Ebook Sơ đồ và chuỗi phản ứng Hóa học hữu cơ: Phần 2

  Ebook Sơ đồ và chuỗi phản ứng Hóa học hữu cơ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Sơ đồ và chuỗi phản ứng Hóa học hữu cơ", phần 2 cung cấp cho người đọc các lý thuyết tóm tắt và bài tập về: Este - Lipit, amin - Amino axit - Protein, cacbonhiđrat, polime và vật liệu polime. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p thuvienquangninh 28/09/2018 7 0

 • Ebook Phân loại và phương pháp giải toán Hóa hữu cơ: Phần 2

  Ebook Phân loại và phương pháp giải toán Hóa hữu cơ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phân loại và phương pháp giải toán Hóa hữu cơ", phần 2 cung cấp cho người đọc các phương pháp giải bài toán Hóa học theo từng loại hợp chất hữu cơ điển hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   169 p thuvienquangninh 28/09/2018 3 0

 • Ebook Phân loại và phương pháp giải toán Hóa hữu cơ: Phần 1

  Ebook Phân loại và phương pháp giải toán Hóa hữu cơ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phân loại và phương pháp giải toán Hóa hữu cơ" do Quan Hán Thành biên soạn cung cấp cho người đọc các dạng bài tập Hóa hữu cơ thường gặp và một số phương pháp giải thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   75 p thuvienquangninh 28/09/2018 9 0

 • Ebook Phương pháp giải nhanh các bài toán Sinh học trọng tâm: Phần 1

  Ebook Phương pháp giải nhanh các bài toán Sinh học trọng tâm: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải nhanh các bài toán Sinh học trọng tâm" cung cấp cho người đọc các bài toán cấu trúc ADN, bài toán cơ chế tự nhân đôi của ADN, bài toán cấu trúc ARN, bài toán cơ chế tổng hợp ARN, bài toán cấu trúc protein, bài toán cơ chế tổng hợp protein,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   140 p thuvienquangninh 28/09/2018 7 0

 • Ebook Phương pháp giải nhanh các bài toán Sinh học trọng tâm: Phần 2

  Ebook Phương pháp giải nhanh các bài toán Sinh học trọng tâm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải nhanh các bài toán Sinh học trọng tâm", phần 2 trình bày các bài toán quy luật di truyền, bài toán đột biến nhiễm sắc thể, bài toán biến dị tổ hợp - Thường biến, bài toán các định luật của Menden,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   116 p thuvienquangninh 28/09/2018 6 0

 • Ebook Phương pháp khảo sát hàm số: Phần 1

  Ebook Phương pháp khảo sát hàm số: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp khảo sát hàm số" cung cấp cho người đọc các vấn đề chung về khảo sát hàm số bao gồm: Hàm bậc ba, hàm bậc bốn trùng phương, hàm nhất biến, vị trí tương đối giữa hai đồ thị, tiếp tuyến của đồ thị, biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   149 p thuvienquangninh 28/09/2018 11 0

 • Ebook Phương pháp khảo sát hàm số: Phần 2

  Ebook Phương pháp khảo sát hàm số: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phương pháp khảo sát hàm số" do Trần Đức Huyên biên soạn, phần 2 cung cấp cho người học các đề khảo sát hàm số thi vào các trường Đại học năm: 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993. Mời các bạn cùng tham khảo.

   224 p thuvienquangninh 28/09/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số