• Ebook Phương pháp dạy học môn Toán ở trường phổ thông - Lê Văn Tiến

  Ebook Phương pháp dạy học môn Toán ở trường phổ thông - Lê Văn Tiến

  Cuốn sách "Phương pháp dạy học môn Toán ở trường phổ thông" do Lê Văn Tiến biên soạn trình bày hai nội dung chủ yếu nhất của chương trình phương pháp dạy học môn Toán. Với các bạn đang học chuyên ngành Sư phạm Toán thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   126 p thuvienquangninh 27/10/2017 29 0

 • Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh thái nhân văn và phát triển bền vững một số vấn đề từ lý luận đến thực tiễn - Phần 1

  Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh thái nhân văn và phát triển bền vững một số vấn đề từ lý luận đến thực tiễn - Phần 1

  Nội dung phần 1 của ebook trình bày lý thuyết về sinh thái nhân văn, nghiên cứu về sinh thái nhân văn ở Việt Nam, một số vấn đề trong giảng dạy sinh thái nhân văn tại các trường đại học ở Việt Nam, sinh thái nhân văn và phát triển bền vững, một số vấn đề sinh thái học nhân văn và bảo tồn thiên nhiên theo tiếp cận sinh thái nhân văn.

   97 p thuvienquangninh 27/10/2017 28 0

 • Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh thái nhân văn và phát triển bền vững một số vấn đề từ lý luận đến thực tiễn - Phần 2

  Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh thái nhân văn và phát triển bền vững một số vấn đề từ lý luận đến thực tiễn - Phần 2

  Nội dung phần 2 của ebook trình bày về các nghiên cứu ứng dụng và thực tiễn sinh thái nhân văn, tiếp cận hệ sinh thái - xã hội, an ninh môi trường hướng tới phát triển bền vững, mô hình tự nhiên - xã hội trong quản lý rừng đặc dụng.

   253 p thuvienquangninh 27/10/2017 31 0

 • Số khuyết của hàm phân hình phi Acsimet

  Số khuyết của hàm phân hình phi Acsimet

  Bài báo giới thiệu một vài kết quả mới về số khuyết của hàm phân hình phi Acsimet. Các kết quả này liên quan đến bài toán ngược của Lí thuyết Nevanlinna phi Acsimet. Đó là vấn đề xây dựng các hàm phân hình phi Acsimet mà số khuyết của nó tại những điểm đã cho bằng các số cho trước.

   10 p thuvienquangninh 27/10/2017 33 0

 • Sự phụ thuộc liên tục của nghiệm phương trình vi tích phân Volterra đối số lệch phi tuyến loại Hyperbolic

  Sự phụ thuộc liên tục của nghiệm phương trình vi tích phân Volterra đối số lệch phi tuyến loại Hyperbolic

  Lí thuyết phương trình là một lĩnh vực rộng lớn của toán học và được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Trong đó, lớp phương trình vi tích phân đóng vai trò quan trọng. Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu sự phụ thuộc liên tục của nghiệm phương trình vi tích phân Volterra đối số lệch phi tuyến loại Hyperbolic dạng T.. Để làm điều này tác giả...

   10 p thuvienquangninh 27/10/2017 32 0

 • Đối xứng ẩn của bài toán Micz-Kepler chín chiều

  Đối xứng ẩn của bài toán Micz-Kepler chín chiều

  Mới đây, bài toán Kepler trong không gian chín chiều với sự có mặt của đơn cực SO(8) được xây dựng. Ta gọi là bài toán MICZ-Kepler chín chiều hoặc có thể gọi là bài toán SO(8) MICZ-Kepler. Trong công trình này, bằng cách xây dựng véc-tơ Runge-Lenz, tác giả tìm ra một đối xứng ẩn của bài toán này và đưa ra dưới dạng tường minh nhóm đối xứng đầy...

   6 p thuvienquangninh 27/10/2017 30 0

 • Nhìn về một đẳng thức tích phân

  Nhìn về một đẳng thức tích phân

  Bài viết này, trình bày sự xâu chuỗi các hệ quả của một đẳng thức tích phân liên hệ giữa hai hàm số có đồ thị đối xứng với nhau qua đường thẳng cùng phương với trục tung. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   7 p thuvienquangninh 27/10/2017 37 0

 • Về một lớp phương trình logistic suy rộng

  Về một lớp phương trình logistic suy rộng

  Trong bài báo, tác giả áp dụng bậc tôpô trong nón để chứng minh sự tồn tại nghiệm yếu dương cho một lớp phương trình logistic suy rộng. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   7 p thuvienquangninh 27/10/2017 30 0

 • Lời giải chính xác cho bài toán MICZ-Kepler chín chiều

  Lời giải chính xác cho bài toán MICZ-Kepler chín chiều

  Gần đây, bài toán MICZ-Kepler chín chiều được thiết lập để mô tả chuyển động của điện tử trong thế Coulomb với sự có mặt của đơn cực SO(8). Một điều rất thú vị là bài toán này tương đương với bài toán dao động tử điều hòa mười sáu chiều. Trong công trình này, tác giả đưa ra lời giải giải tích chính xác cho bài toán trong hệ tọa độ...

   11 p thuvienquangninh 27/10/2017 32 0

 • Số Betti và không gian các đạo hàm phản xứng của các đại số Lie toàn phương giải được có số chiều £ 7

  Số Betti và không gian các đạo hàm phản xứng của các đại số Lie toàn phương giải được có số chiều £ 7

  Trong bài báo này, chúng tôi tính toán toàn bộ số Betti của các đại số Lie toàn phương giải được có số chiều ≤ 7. Bên cạnh đó, không gian các đạo hàm phản xứng của chúng cũng được mô tả tường minh.

   11 p thuvienquangninh 27/10/2017 56 0

 • Kĩ thuật tính số cho các tensor green của hệ cấu trúc hình trụ

  Kĩ thuật tính số cho các tensor green của hệ cấu trúc hình trụ

  Trong bài viết này, tác giả sử dụng định lí Cauchy để thực hiện việc tính tích phân số cho hàm Green của hệ cấu trúc hình trụ và chỉ rõ các thông số tối ưu cho đường lấy tích phân. Kết quả số cho thấy đường lấy tích phân đi quá gần cũng như tiến quá xa khỏi trục thực cũng sẽ gây ra một số vần đề làm cho kết quả không chính xác.

   10 p thuvienquangninh 27/10/2017 34 0

 • Sử dụng lí thuyết tập thô cho việc tạo cấu trúc cây Hah trong phân lớp đa lớp

  Sử dụng lí thuyết tập thô cho việc tạo cấu trúc cây Hah trong phân lớp đa lớp

  Trong bài báo này, tác giả sử dụng chiến lược phân lớp Half- against-Half và bộ phân lớp nhị phân Support Vector Machines (SVMs) cho bài toán phân lớp đa lớp. Trong đó, để tạo cấu trúc cây cho HAH, tác giả đề xuất một thuật toán dựa trên lí thuyết tập thô (Rough Set Theory – RST). Kết quả của thuật toán sẽ được so sánh với một số chiến lược phân...

   10 p thuvienquangninh 27/10/2017 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số