• Giáo trình Tâm lý học đại cương - NXB ĐH Sư phạm

  Giáo trình Tâm lý học đại cương - NXB ĐH Sư phạm

  Giáo trình "Tâm lý học đại cương" giúp sinh viên trình bày được khái niệm cơ bản của tâm lý, trình bày được bản chất của các hiện tượng tâm lý, trình bày được các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong tâm lý học và một số nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

   158 p thuvienquangninh 25/09/2017 119 1

 • Giáo trình Tội phạm học - ThS. Lý Văn Quyền

  Giáo trình Tội phạm học - ThS. Lý Văn Quyền

  "Giáo trình Tội phạm học" được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về: tổng quan về Tội phạm học, tình hình tội phạm, nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm, nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể, nhân thân người phạm tội, phòng ngừa tình hình tội phạm. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật.

   330 p thuvienquangninh 25/09/2017 108 2

 • Xây dựng và sử dụng bản mô tả nghề trong tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông - TS. Phạm Văn Sơn

  Xây dựng và sử dụng bản mô tả nghề trong tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông - TS. Phạm Văn Sơn

  Để giúp học sinh phổ thông có đủ kiến thức và tâm lý sẵn sàng vào học các trường dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học hoặc tham gia lao động xã hội, ngành giáo dục cần phải gắn kết chặt chẽ hệ thống giáo dục phổ thông và hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Cần phải đẩy mạnh công tác hướng nghiệp dạy nghề ở trường...

   8 p thuvienquangninh 25/09/2017 80 1

 • Mối quan hệ giữa các cách ứng phó với stress và tinh thần lạc quan

  Mối quan hệ giữa các cách ứng phó với stress và tinh thần lạc quan

  Cho đến nay, khả năng dự báo về tinh thần lạc quan và bi quan vẫn chưa hoàn toàn thống nhất trong các nghiên cứu về ứng phó với stress. Nghiên cứu "Mối quan hệ giữa các cách ứng phó với stress và tinh thần lạc quan" được thực hiện nhằm tiếp tục làm rõ mối tương quan giữa các cách ứng phó với stress và tinh thần lạc quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p thuvienquangninh 25/09/2017 103 1

 • Một số khó khăn của trẻ em lang thang cơ nhỡ trong việc thích ứng với cuộc sống - GS.TS. Vũ Dũng

  Một số khó khăn của trẻ em lang thang cơ nhỡ trong việc thích ứng với cuộc sống - GS.TS. Vũ Dũng

  Trẻ em lang thang cơ nhỡ trong mẫu khảo sát gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đó là khó khăn trong học tập, khó khăn về ăn ở, khó khăn về tình cảm, về giao tiếp, về sức khỏe và việc làm. Trong đó, khó khăn về học tập, ăn ở và tình cảm là lớn nhất. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết...

   16 p thuvienquangninh 25/09/2017 98 1

 • Thích ứng của các nhóm yếu thế qua thay đổi nhu cầu sống - Tô Thúy Hạnh

  Thích ứng của các nhóm yếu thế qua thay đổi nhu cầu sống - Tô Thúy Hạnh

  Thay đổi nhu cầu sống là một chỉ số quan trọng phản ánh mức độ thích ứng của các nhóm yếu thế. Kết quả khảo sát của đề tài cho thấy, ở những gia đình của người yếu thế có thay đổi nhu cầu sống, song mức độ thay đổi không nhiều. Điều này đã phản ánh mức độ thích ứng chưa cao của các nhóm yếu thế. Tham khảo nội dung bài viết...

   9 p thuvienquangninh 25/09/2017 88 1

 • Giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên trong nhà trường hiện nay - TS. Nguyễn Khắc Hùng

  Giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên trong nhà trường hiện nay - TS. Nguyễn Khắc Hùng

  Giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên là một trong những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng trong toàn bộ chương trình giáo dục. Đây là một vấn đề mang ý nghĩa khoa học, gắn liền với chiến lược con người của Đảng và Nhà nước ta. Nội dung bài viết "Giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên trong nhà trường hiện nay" sẽ giúp các bạn hiểu hơn...

   7 p thuvienquangninh 25/09/2017 81 1

 • Thực trạng nhận thức về kỹ năng ra quyết định của sinh viên các trường đại học hiện nay - Lê Thị Thu Hà

  Thực trạng nhận thức về kỹ năng ra quyết định của sinh viên các trường đại học hiện nay - Lê Thị Thu Hà

  Nội dung bài viết "Thực trạng nhận thức về kỹ năng ra quyết định của sinh viên các trường đại học hiện nay" phản ánh thực trạng kỹ năng ra quyết định của sinh viên. Đây là một kỹ năng cốt lõi trong hệ thống các kỹ năng sống của cá nhân. Thực trạng này được tác giả phản ánh qua các tiêu chí như: Nhận thức của sinh viên về kỹ năng ra...

   10 p thuvienquangninh 25/09/2017 109 1

 • Hoạt động xã hội của doanh nhân - PGS. TS. Lê Thị Minh Loan

  Hoạt động xã hội của doanh nhân - PGS. TS. Lê Thị Minh Loan

  Đội ngũ doanh nhân đang là một trong những lực lượng tham gia tích cực vào hoạt động xã hội. Bài viết "Hoạt động xã hội của doanh nhân" phân tích mức độ tham gia của doanh nhân vào một số hình thức hoạt động xã hội cơ bản, đó là: Tham gia các hoạt động từ thiện, tham gia các hoạt động đầu tư và phát triển cộng đồng, xã hội, tham gia các...

   13 p thuvienquangninh 25/09/2017 86 1

 • Hiệu quả tương tác giữa cán bộ quản lý và học viên đào tạo sỹ quan cấp phân đội ở học viện khoa học quân sự - ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Hiệu quả tương tác giữa cán bộ quản lý và học viên đào tạo sỹ quan cấp phân đội ở học viện khoa học quân sự - ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài viết "Hiệu quả tương tác giữa cán bộ quản lý và học viên đào tạo sỹ quan cấp phân đội ở học viện khoa học quân sự" phân tích các tiêu chí để xác định hiệu quả tương tác giữa cán bộ quản lý và học viên là: Sự hiểu biết lẫn nhau, sự tương hợp tâm lý, sự ảnh hưởng lẫn nhau và cảm nhận về nhau giữa các bộ quản lý và học...

   11 p thuvienquangninh 25/09/2017 86 1

 • Tâm trạng của doanh nhân trong khu vực kinh tế tư nhân khi nước ta hội nhập kinh tế thế giới - ThS. Bùi Thị Vân Anh

  Tâm trạng của doanh nhân trong khu vực kinh tế tư nhân khi nước ta hội nhập kinh tế thế giới - ThS. Bùi Thị Vân Anh

  Nghiên cứu khảo sát về tâm trạng của doanh nhân trong khu vực kinh tế tư nhân khi nước ta hội nhập kinh tế thế giới được thực hiện trong hai năm 2009-2010. Bài viết "Tâm trạng của doanh nhân trong khu vực kinh tế tư nhân khi nước ta hội nhập kinh tế thế giới" cho thấy doanh nhân Việt Nam tỏ ra khá bình thản khi nước ta gia nhập kinh tế thế giới và họ...

   9 p thuvienquangninh 25/09/2017 91 1

 • Thích ứng của trẻ em lang thang cơ nhỡ về mặt nhận thức - GS.TS. Vũ Dũng

  Thích ứng của trẻ em lang thang cơ nhỡ về mặt nhận thức - GS.TS. Vũ Dũng

  Thích ứng về mặt nhận thức có ý nghĩa quan trọng đối với thích ứng xã hội của trẻ em lang thang cơ nhỡ. Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả cho thấy, các em còn thiếu tự tin vào khả năng, nghị lực và ý chí của mình khi suy nghĩ về cuộc sống hiện tại và cách thức giải quyết những vấn đề của hiện tại. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về...

   13 p thuvienquangninh 25/09/2017 98 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số