• Ebook Sổ tay phương pháp giảng dạy và đánh giá

  Ebook Sổ tay phương pháp giảng dạy và đánh giá

  Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá là nhiệm vụ thường xuyên đối với mọi cán bộ giảng dạy. Để thực hiện tốt điều này, việc trang bị những kiến thức cơ bản và cập nhật về các phương pháp giảng dạy và đánh giá là rất cần thiết. Để đáp ứng yêu cầu trên và được sự đồng ý của Giám hiệu, Phòng Đào tạo ĐH & SĐH tổ...

   75 p thuvienquangninh 27/02/2018 22 0

 • Ebook Phương pháp luận đánh giá các tổ chức nghiên cứu và phát triển và những gợi suy trong điều kiện của Việt Nam - NXB Khoa học và Công nghệ

  Ebook Phương pháp luận đánh giá các tổ chức nghiên cứu và phát triển và những gợi suy trong điều kiện của Việt Nam - NXB Khoa học và Công nghệ

  Cuốn sách do tác giả Trần Chí Đức biên soạn được viết trên cơ sở những kết quả của đề tài nghiên cứu cấp bộ của bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường năm 2000. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương và ba phụ lục trình bày về tổng quan đánh giá KH&CN, tổng quan về đánh giá các tổ chức NC&PT, phương pháp đánh giá hoạt động các tổ chức NC&PT ở...

   148 p thuvienquangninh 27/02/2018 21 0

 • Basic thoughts concerning teaching research – situation, perspectives and limits

  Basic thoughts concerning teaching research – situation, perspectives and limits

  Trong bài viết này, tác giả thảo luận vấn đề sau: Làm sao để mô tả hoặc tưởng tượng (mô hình), để giải thích hoặc lí giải (lí thuyết) và để định trước hay dự đoán (dự báo) “các quá trình giáo dục Hóa học”, trong quá trình dạy học và giáo dục vốn phức tạp. Bài báo này dựa trên bản thảo của bài giảng của tác giả được tiến hành...

   9 p thuvienquangninh 27/02/2018 19 0

 • Chuyển đổi cơ chế quản lí tài chính ở đại học công lập theo hướng tự chủ: những nội dung cơ bản và kết quả thực hiện

  Chuyển đổi cơ chế quản lí tài chính ở đại học công lập theo hướng tự chủ: những nội dung cơ bản và kết quả thực hiện

  Chính sách quản lí tài chính của nhà nước là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quản lí tài chính của các trường đại học công lập. Bài viết đã hệ thống hóa những nội dung cơ bản của chính sách chuyển đổi cơ chế quản lí tài chính ở các trường đại học công lập theo hướng tự chủ qua các giai đoạn và phân tích những kết...

   13 p thuvienquangninh 27/02/2018 22 0

 • Một số biện pháp đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước cho hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường đại học

  Một số biện pháp đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước cho hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường đại học

  Bài viết "Một số biện pháp đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước cho hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường đại học" đề cập một số biện pháp đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước cho hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường đại học.

   7 p thuvienquangninh 27/02/2018 23 0

 • Một số biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học địa phương thuộc miền Đông và miền Tây Nam Bộ

  Một số biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học địa phương thuộc miền Đông và miền Tây Nam Bộ

  Trong bài viết này, tác giả đề xuất các biện pháp thích hợp để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên các trường đại học địa phương, góp phần vào việc nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của các trường ĐH địa phương đó là vấn đề cần thiết mang ý nghĩa tích cực.

   10 p thuvienquangninh 27/02/2018 20 0

 • Phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm qua E-learning

  Phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm qua E-learning

  Phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm (SVSP) qua E-learning có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học theo học chế tín chỉ. Bài viết trình bày một số vấn đề lí luận cơ bản về phát triển năng lực tự học cho SVSP qua E-learning gồm hệ thống năng lực tự học của SVSP, các biện pháp phát triển năng lực tự học cho cho SVSP...

   8 p thuvienquangninh 27/02/2018 23 0

 • Tính hiếu học của người Việt Nam

  Tính hiếu học của người Việt Nam

  Tính hiếu học là một trong những giá trị văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Tính hiếu học được hình thành trong quá trình dựng nước và giữ nước với những điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa đặc thù. Nhờ có tính hiếu học nên người Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về văn hóa vật thể và phi vật thể. Tuy nhiên,...

   7 p thuvienquangninh 27/02/2018 16 0

 • Nền giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam trước 1975

  Nền giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam trước 1975

  Bài viết trình bày sơ lược quá trình hình thành hệ thống giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 và nêu lên những nhận định tổng quát về nền giáo dục ấy dưới nhiều góc độ khác nhau. Qua đó, có thể nhận thấy, dù chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi 20 năm, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nhưng chính quyền Việt...

   17 p thuvienquangninh 27/02/2018 15 0

 • Một số yếu tố ảnh hưởng đến năng lực dạy học tích hợp của giáo viên

  Một số yếu tố ảnh hưởng đến năng lực dạy học tích hợp của giáo viên

  Bài báo đề cập một số yếu tố ảnh hưởng đến năng lực dạy học của giáo viên (GV) theo quan điểm dạy học tích hợp (DHTH). Ngoài yếu tố chuyên môn, hiểu biết về phương pháp DHTH thì các yếu tố như: nhận thức của GV, các lực lượng giáo dục, cơ sở vật chất, phương tiện dạy học… đều có ảnh hưởng nhất định đến năng lực DHTH và sự...

   8 p thuvienquangninh 27/02/2018 13 0

 • Mấy cảm nhận về sự khác biệt giữa giáo dục miền Nam và giáo dục miền Bắc

  Mấy cảm nhận về sự khác biệt giữa giáo dục miền Nam và giáo dục miền Bắc

  Bài viết trình bày cảm nhận của tác giả về sự khác biệt giữa giáo dục miền Nam và giáo dục miền Bắc với những khía cạnh như: Khác biệt ngay từ hoàn cảnh hình thành, chuẩn và phi chuẩn, khác biệt trong quan niệm, những nguyên tắc căn bản của giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p thuvienquangninh 27/02/2018 15 0

 • Giáo dục tiểu học và trung học ở miền Nam Việt Nam (1954-1975)

  Giáo dục tiểu học và trung học ở miền Nam Việt Nam (1954-1975)

  Bài viết trình bày tổng quát tình hình giáo dục bậc Tiểu học và Trung học ở miền Nam thời Việt Nam Cộng hòa (1954-1975), từ đường hướng giáo dục đến tình hình học tập và hệ thống trường lớp, việc tổ chức thi cử, công tác đào tạo giáo chức và đời sống giáo chức, tổ chức bộ máy và công tác quản trị của ngành giáo dục từ trung ương...

   22 p thuvienquangninh 27/02/2018 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số