• Ebook Thí nghiệm hóa sinh thực phẩm (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Thí nghiệm hóa sinh thực phẩm (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thí nghiệm hóa sinh thực phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Hướng dẫn sử dụng một số thiết bị - dụng cụ trong thí nghiệm hóa sinh, chuẩn bị thí nghiệm, tính chất của gluxit, định lượng gluxit. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p thuvienquangninh 07/01/2017 1 0

 • Ebook Thí nghiệm hóa sinh thực phẩm (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Thí nghiệm hóa sinh thực phẩm (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 "Thí nghiệm hóa sinh thực phẩm" do NXB ĐH Quốc gia TP,HCM phát hành, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Lipit, protein, tính chất của protein, enzym, khảo sát tính chất động học của enzym ureaza. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p thuvienquangninh 07/01/2017 1 0

 • Ebook Thí nghiệm phân tích thực phẩm: Phần 1

  Ebook Thí nghiệm phân tích thực phẩm: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Thí nghiệm phân tích thực phẩm" do Trần Bích Lam biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức về ứng dụng phương pháp quang phổ UV - VIS trong phân tích thực phẩm, ứng dụng quang phổ nguyên tử trong phân tích thực phẩm, sắc ký giấy, phương pháp sắc ký bản mỏng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p thuvienquangninh 07/01/2017 0 0

 • Ebook Thí nghiệm phân tích thực phẩm: Phần 2

  Ebook Thí nghiệm phân tích thực phẩm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thí nghiệm phân tích thực phẩm" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Phương pháp sắc ký bản mỏng, phân tích thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao, sắc ký khí. Cuối sách có phần phụ lục về cột sắc ký dùng trong HPLC, thường quy kiểm tra nhanh chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

   80 p thuvienquangninh 07/01/2017 3 0

 • Ebook Để học tốt Vật lí 12: Phần 2

  Ebook Để học tốt Vật lí 12: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Để học tốt Vật lí 12", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Dao động và sóng điện từ, sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, hạt nhân nguyên tử, từ vi mô đến vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   100 p thuvienquangninh 07/01/2017 1 0

 • Ebook Để học tốt Toán 12: Phần 1

  Ebook Để học tốt Toán 12: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Để học tốt Toán 12" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành cung cấp cho cho người đọc các kiến thức cơ bản và phương pháp giải các bài tập khảo sát hàm số, hàm số mũ và hàm số lôgarit, nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   142 p thuvienquangninh 07/01/2017 1 0

 • Ebook Để học tốt Vật lí 12: Phần 1

  Ebook Để học tốt Vật lí 12: Phần 1

  Nội dung cuốn sách "Để học tốt Vật lí 12" gồm 8 chương được biên soạn sát với nội dung và chương trình Vật lí 12 mới, mỗi chương được chia thành 2 phần: Kiến thức và kỹ năng cơ bản, câu hỏi và bài tập trắc nghiệm. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách sau đây.

   83 p thuvienquangninh 07/01/2017 1 0

 • Ebook Học tốt Vật lí 12 (chương trình chuẩn): Phần 1

  Ebook Học tốt Vật lí 12 (chương trình chuẩn): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Học tốt Vật lí 12 (chương trình chuẩn)" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành trình bày các nội dung: Dao động cơ, sóng cơ và sóng âm, dòng điện xoay chiều. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   128 p thuvienquangninh 07/01/2017 0 0

 • Ebook Để học tốt Toán 12: Phần 2

  Ebook Để học tốt Toán 12: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Để học tốt Toán 12", phần 2 giới thiệu kiến thức cơ bản và phương pháp giải các bài tập số phức, khối đa diện, mặt trụ - Mặt nón - Mặt cầu, phương pháp tọa độ trong không gian. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p thuvienquangninh 07/01/2017 1 0

 • Ebook Học tốt Vật lí 12 (chương trình chuẩn): Phần 2

  Ebook Học tốt Vật lí 12 (chương trình chuẩn): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Học tốt Vật lí 12", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Dao động và sóng điện từ, sóng sắc ánh sáng, lượng tử ánh sáng, hạt nhân nguyên tử, từ vĩ mô đến vi mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   134 p thuvienquangninh 07/01/2017 1 0

 • Ebook Để học tốt Hình học THPT 10: Phần 2

  Ebook Để học tốt Hình học THPT 10: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức cơ bản, bài tập minh họa và một số bài toán tự giải về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p thuvienquangninh 07/01/2017 3 1

 • Ebook Để học tốt Hình học THPT 10: Phần 1

  Ebook Để học tốt Hình học THPT 10: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức cơ bản, bài tập minh họa và một số bài toán tự giải về Vectơ, tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p thuvienquangninh 07/01/2017 2 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số