• Ebook Hi di khảo luận: Phần 2

  Ebook Hi di khảo luận: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hi di khảo luận", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Giải đoán (nguyên tắc giải đoán, thực hành giải đoán, giải đoán các bảng số sao cung mẫu,...), tuổi hợp (so đôi tuổi, cách tính tuổi, chọn ngày,..), triết lý của lý số học (bình đẳng nam nữ của lý số học, đạo đức trong lý số học, phúc...

   119 p thuvienquangninh 20/04/2017 2 0

 • Ebook Hi di khảo luận: Phần 1

  Ebook Hi di khảo luận: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hi di khảo luận" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đại cương (an sao, tính vận hạn, cách và phú), ý nghĩa các sao trong các thế đứng khác nhau (ý nghĩa các sao, mười hai vòng chính tinh, thế đứng của hai nhóm chính tinh, tóm tắt về các sao quan trọng). Mời các bạn cùng tham khảo.

   320 p thuvienquangninh 20/04/2017 2 0

 • Ebook Triết lý y học Viễn Đông: Phần 1

  Ebook Triết lý y học Viễn Đông: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Triết lý y học Viễn Đông" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Dẫn nhập - Y học hay đức tin, một phân loại thực tiễn, biện chứng, vô song nguyên lý của khoa học và triết lý Viễn Đông, nguồn gốc con người. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   114 p thuvienquangninh 20/04/2017 3 0

 • Ebook Triết lý y học Viễn Đông: Phần 2

  Ebook Triết lý y học Viễn Đông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Triết lý y học Viễn Đông", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Y học Viễn Đông, trật tự vũ trụ và cấu tạo con người, năng lực tối cao của trí phán đoán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   104 p thuvienquangninh 20/04/2017 2 0

 • Chuyên đề Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 2

  Chuyên đề Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 2

  Tiếp nối phần 1 của cuốn giáo trình, phần 2 sẽ trình bày về một số vấn đề về thời đại ngày nay, như: quan niệm về thời đại, thời đại ngày nay và những vấn đề toàn cầu cấp bách của thời đại trong điều kiện hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của cuốn giáo trình.

   90 p thuvienquangninh 20/04/2017 2 0

 • Ebook Triết gia lữ hành Trần Đức Thảo: Phần 2

  Ebook Triết gia lữ hành Trần Đức Thảo: Phần 2

  Tiếp nối phần 1 của cuốn sách "Triết gia lữ hành Trần Đức Thảo", trong phần 2 có tính chất như một phụ trương, trong đó có tiểu sử tự thuật, một số bài báo, bài viết không chuyên triết, phần thư mục tạm thời, phục vụ cho công việc nghiên cứu và một vài bài báo viết khác có liên quan. Mời các bạn cùng đón đọc.

   93 p thuvienquangninh 20/04/2017 2 0

 • Ebook Triết gia lữ hành Trần Đức Thảo: Phần 1

  Ebook Triết gia lữ hành Trần Đức Thảo: Phần 1

  Đây là cuốn sách tập hợp nhiều bài viết của các nhà báo, nhà văn, nhà khoa học trong và ngoài nước về GS. Trần Đức Thảo, được công bố trong khoảng mười năm qua. Cuốn sách được chia làm hai phần. Mời các bạn cùng đón đọc phần 1 của cuốn sách với tên gọi là Người lữ hành.

   161 p thuvienquangninh 20/04/2017 2 0

 • Chuyên đề Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1

  Chuyên đề Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1

  Giáo trình được biên soạn dựa trên sự tham khảo, kế thừa các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, các thế hệ đi trước, đồng thời có bổ sung, phát triển để hoàn thiện thêm nhằm phục vụ các bạn học tập và nghiên cứu ngành khoa học Mác - Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn giáo trình.

   59 p thuvienquangninh 20/04/2017 2 0

 • Ebook Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 40 – 2002: Phần 2 – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

  Ebook Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 40 – 2002: Phần 2 – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

  Ebook “Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 40 – 2002: Phần 2” trình bày những thông tin bổ sung về quy phạm đo kênh và xác định tim công trình trên kênh như: kiểm nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị địa hình, bình sai các tuyến khống chế mặt bằng và cao độ theo phần mềm Picknet Ver2.00, phương pháp xác định tuyến kênh, mẫu cắt dọc cắt ngang.

   32 p thuvienquangninh 20/04/2017 2 0

 • Ebook Quy phạm tải trọng và lực tác dụng lên công trình thủy lợi QP.TL-C-1-78: Phần 1 - Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn

  Ebook Quy phạm tải trọng và lực tác dụng lên công trình thủy lợi QP.TL-C-1-78: Phần 1 - Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn

  Ebook "Quy phạm tải trọng và lực tác dụng lên công trình thủy lợi QP.TL-C-1-78: Phần 1" giới thiệu về những nguyên tắc chung, tải trọng và lực tác dụng lên công trình thủy lợi có biến dạng thẳng đứng và nghiêng, tải trọng do sóng lên vật cản bị nước chảy bao và lên công trình xuyên thông, tải trọng của sóng do gió lên công trình gia cố bờ và...

   40 p thuvienquangninh 20/04/2017 2 0

 • Ebook Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 40 – 2002: Phần 1 – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

  Ebook Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 40 – 2002: Phần 1 – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

  Ebook “Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 40 – 2002: Phần 1” trình bày về nội dung quy phạm đo kênh và xác định tim công trình trên kênh. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và Xây dựng.

   28 p thuvienquangninh 20/04/2017 3 0

 • Ebook Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 81 - 90: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

  Ebook Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 81 - 90: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

  Ebook “Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 81 - 90: Phần 1” giới thiệu về quy trình tính toán thủy lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn băng đá do dòng phun. Phần 1 trình bày những nội dung chính như: những chỉ dẫn chung, tính toán thủy lực công trình xả hở, độ phóng xa của luồng chảy, tính toán xói lòng dẫn bằng đá.

   28 p thuvienquangninh 20/04/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số