• Một số đặc trưng trong Châu bản thời vua Bảo Đại

  Một số đặc trưng trong Châu bản thời vua Bảo Đại

  Trên cơ sở khảo cứu thực tế khối tài liệu Châu bản triều Nguyễn, thời Bảo Đại (1926-1945) hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia (Hà Nội), bài viết trình bày 3 nội dung chính: Sơ lược về khối tài liệu Châu bản triều Bảo Đại, những thay đổi của bộ máy hành chính Nam triều dưới thời Bảo Đại, một số đặc trưng trong...

   8 p thuvienquangninh 30/09/2019 11 0

 • Đặc điểm của phong trào cách mạng ở Nam Trung Kỳ những năm 1930-1931

  Đặc điểm của phong trào cách mạng ở Nam Trung Kỳ những năm 1930-1931

  Trong giai đoạn lịch sử này, phong trào cách mạng ở Nam Trung Kỳ chỉ diễn ra theo xu hướng vô sản, phản ánh những đặc điểm của phong trào này trong cả nước, đồng thời thời cũng có nét riêng: Đó là dù bùng nổ muộn so với các khu vực khác trong toàn quốc, nhưng diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt, tồn tại lâu dài, tiêu biểu nhất là ở Quảng Ngãi.

   8 p thuvienquangninh 30/09/2019 10 0

 • Việc thờ cúng tổ tiên của vua chúa ở Việt Nam thời xưa (trước triều Nguyễn)

  Việc thờ cúng tổ tiên của vua chúa ở Việt Nam thời xưa (trước triều Nguyễn)

  Sự thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam có từ lâu đời và là nét đẹp trong văn hóa tâm linh. Các vua chúa ở Việt Nam thời xưa thường truy nguyên dòng họ, truy phong tước hiệu ông bà tổ tiên đã qua đời, xây dựng lăng tẩm, miếu điện để thờ cúng nơi quê hương phát tích. Ngoài ra, còn xây dựng các miếu điện thờ cúng tổ tiên ở kinh đô để cúng...

   10 p thuvienquangninh 30/09/2019 13 0

 • Dấu tích địa điểm vua Duy Tân bị Pháp bắt từ góc nhìn của người nghiên cứu điền dã

  Dấu tích địa điểm vua Duy Tân bị Pháp bắt từ góc nhìn của người nghiên cứu điền dã

  Bằng việc đi tìm những dấu tích địa điểm vua Duy Tân và các lãnh tụ cuộc khởi nghĩa chọn làm nơi trú ẩn trước khi bị Pháp bắt qua tài liệu nghiên cứu điền dã, tác giả bài viết mong muốn góp thêm những cứ liệu cụ thể nhằm xác định vị trí một cách chính xác để tránh sự nhầm lẫn về một sự kiện lịch sử quan trọng này.

   9 p thuvienquangninh 30/09/2019 12 0

 • Dấu ấn của một vị quan thời Chúa Nguyễn qua góc nhìn làng xã vùng Huế

  Dấu ấn của một vị quan thời Chúa Nguyễn qua góc nhìn làng xã vùng Huế

  Nguyễn Cửu Thế (1666-1731) sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ tướng, phụng sự cho chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Ông là người đã tiếp nối và phát huy truyền thống đó của gia đình, dòng họ. Ông làm quan trải ba triều chúa Nguyễn, một lòng trung cần với sự nghiệp của chúa.

   10 p thuvienquangninh 30/09/2019 11 0

 • Tái định vị xứ Đàng Trong trong không gian Đông Á và Đông Nam Á, thế kỷ XVI-XVIII

  Tái định vị xứ Đàng Trong trong không gian Đông Á và Đông Nam Á, thế kỷ XVI-XVIII

  Bài viết này sẽ tái định hướng không gian của xứ Đàng Trong như một khu vực kết nối giữa Đông và Đông Nam Á thông qua khảo sát sự mở rộng lãnh thổ, kết nối các mạng lưới giao thương, và xác lập cấu trúc quyền lực vùng. Nghiên cứu này sẽ lập luận rằng Đàng Trong đã phát triển một khuynh hướng tiếp cận không gian độc đáo dựa trên các...

   31 p thuvienquangninh 30/09/2019 10 0

 • Quân đội xứ Đàng Trong: Tượng binh

  Quân đội xứ Đàng Trong: Tượng binh

  Bài viết này cung cấp thêm một số tài liệu Hán Nôm phát hiện được tại phường Thủy Biều, thành phố Huế, liên quan đến 2 vị chỉ huy tượng binh là Hoàng Trọng Thảo và Võ Bá Lộc. Trong đó, Hoàng Trọng Thảo đã từng phục vụ cho cả 3 triều đại: Lê - Trịnh, Tây Sơn và triều Nguyễn.

   10 p thuvienquangninh 30/09/2019 14 0

 • Quốc hiệu nhà Lý

  Quốc hiệu nhà Lý

  Tác giả bài viết này cho rằng, dưới thời Lý, trong nước vẫn thường xưng tên nước là Việt, Đại Việt, Cự Việt, Nam Việt, là những tên nước đã từng được sử dụng ở các triều đại trước. Sự thật là vua Lý Thánh Tông chưa từng đặt quốc hiệu mới là Đại Việt vào năm 1054 như Đại Việt sử ký toàn thư đã chép.

   5 p thuvienquangninh 30/09/2019 13 0

 • Vấn đề tìm kiếm đồng minh trong cách mạng Mỹ (1775-1783) - quan điểm và phương án

  Vấn đề tìm kiếm đồng minh trong cách mạng Mỹ (1775-1783) - quan điểm và phương án

  Trong cuộc chiến tranh giành độc lập (1775-1783), để đối chọi với nước Anh có tiềm lực quân sự vượt trội, cư dân Bắc Mỹ tiến hành vận động ngoại giao với các thế lực bên ngoài nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Bài viết phân tích quan điểm và phương án của những người Mỹ cách mạng trong việc tìm kiếm đồng minh.

   8 p thuvienquangninh 30/09/2019 10 0

 • Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979

  Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979

  Xuất phát từ những mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc trong vấn đề Việt Nam chống Mĩ và ý đồ lôi kéo Việt Nam trở thành đồng minh không thành công, Trung Quốc đã có những hành động gây bất lợi cho Việt Nam như bắt tay với Mĩ (năm 1972), ủng hộ chế độ Pol Pot ở Campuchia, cuối cùng là mang quân đi xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam...

   12 p thuvienquangninh 30/09/2019 18 0

 • Biển đông dưới góc nhìn địa - chính trị

  Biển đông dưới góc nhìn địa - chính trị

  Bài viết phân tích tầm quan trọng về địa - chính trị của Biển Đông đối với khu vực và thế giới. Theo tác giả, yêu sách “đường 9 đoạn” và chiến lược độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc thời gian qua đối với chủ quyền lãnh hải của một số nước Đông Nam Á.

   10 p thuvienquangninh 30/09/2019 12 0

 • Phụ nữ Việt Nam di cư sang các nước Đông Á để kết hôn: hành trình làm quen và hòa nhập

  Phụ nữ Việt Nam di cư sang các nước Đông Á để kết hôn: hành trình làm quen và hòa nhập

  Bài viết dựa trên phân tích 40 phỏng vấn sâu với các cô dâu Việt Nam lấy chồng Đài Loan và Hàn Quốc nhằm tìm hiểu quyền tự chủ/tính chủ động của các phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài khi họ phải sống và làm quen với một môi trường hoàn toàn xa lạ, vừa phải đối phó với các quan niệm phổ biến cho rằng phụ nữ lấy chồng nước ngoài...

   12 p thuvienquangninh 30/09/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số