• Ebook Trần triều Hưng Đạo Đại Vương trong tâm thức dân tộc Việt: Phần 1

  Ebook Trần triều Hưng Đạo Đại Vương trong tâm thức dân tộc Việt: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Trần triều Hưng Đạo Đại Vương trong tâm thức dân tộc Việt" cung cấp cho người đọc các nội dung: Trần triều và quan hệ dòng tộc, Trần triều - Hưng Đạo Đại Vương - Sự nghiệp văn trị - võ công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p thuvienquangninh 27/03/2024 23 0

 • Ebook Trần triều Hưng đạo đại vương trong tâm thức dân tộc Việt: Phần 2

  Ebook Trần triều Hưng đạo đại vương trong tâm thức dân tộc Việt: Phần 2

  Nếu như công đầu sáng lập triều Trần là Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ thì công đầu đánh giặc Nguyên Mông phải là Hưng Đạo - Vương, Trần Quốc Tuấn. Ông được tiến phong đầu tiên với tước Hưng Đạo Đại Vương và khi ông mất, được tặng Thái sư Thượng phụ Thượng quốc công, Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương. Còn dân gian tôn ông là bậc...

   70 p thuvienquangninh 27/03/2024 23 0

 • Ebook Từ điển giải thích thành ngữ gốc Hán: Phần 1

  Ebook Từ điển giải thích thành ngữ gốc Hán: Phần 1

  Cuốn sách "Từ điển giải thích thành ngữ gốc Hán" thu thập và giải nghĩa khoảng 2500 thành ngữ gốc Hán, bao gồm cả những thành ngữ mượn nguyên dạng lẫn các thành ngữ dịch từng chữ, hoặc dịch ý của thành ngữ. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   188 p thuvienquangninh 27/03/2024 22 0

 • Ebook Từ điển giải thích thành ngữ gốc Hán: Phần 2

  Ebook Từ điển giải thích thành ngữ gốc Hán: Phần 2

  Các thuật ngữ trong cuốn "Từ điển giải thích thành ngữ gốc Hán" được giải thích theo nghĩa đương đại của thành ngữ, trong đó có chỉ ra cơ trình hình thành nghĩa, tức là cơ chế chuyển từ nghĩa đen sang nghĩa bóng; nghĩa của từng yếu tố Hán trong thành ngữ; những lưu ý về cách dùng khác biệt của một số thành ngữ trong tiếng Việt so với tiếng...

   207 p thuvienquangninh 27/03/2024 21 0

 • Ebook Báo mạng điện tử - Những vấn đề cơ bản (Tái bản): Phần 1

  Ebook Báo mạng điện tử - Những vấn đề cơ bản (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Báo mạng điện tử - Những vấn đề cơ bản" cung cấp cho người đọc các nội dung: Quá trình hình thành và phát triển của internet và báo mạng điện tử, đặc trưng cơ bản của báo mạng điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   158 p thuvienquangninh 27/03/2024 26 0

 • Ebook Báo mạng điện tử - Những vấn đề cơ bản (Tái bản): Phần 2

  Ebook Báo mạng điện tử - Những vấn đề cơ bản (Tái bản): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Báo mạng điện tử - Những vấn đề cơ bản" cung cấp cho người đọc các nội dung: Mô hình tòa soạn và quy trình sản xuất thông tin của báo mạng điện tử, viết và trình bày nội dung báo mạng điện tử, một số tờ báo mạng điện tử ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   202 p thuvienquangninh 27/03/2024 23 0

 • Ebook Người kể chuyện trên báo: Phần 1

  Ebook Người kể chuyện trên báo: Phần 1

  Cuốn sách "Người kể chuyện trên báo" của tác giả Đỗ Đình Tấn là một cẩm nang thực hành với nhiều hướng dẫn và gợi ý được rút từ các trải nghiệm cá nhân và của các đồng nghiệp cũng như từ giáo trình dạy viết báo của Mỹ và Pháp nhằm giúp bạn vượt qua từng chặng đường, từ tìm đề tài, tìm ý, viết bài đến gửi bài cho các tờ báo...

   209 p thuvienquangninh 27/03/2024 21 0

 • Ebook Người kể chuyện trên báo: Phần 2

  Ebook Người kể chuyện trên báo: Phần 2

  Cuốn sách "Người kể chuyện trên báo" hướng dẫn người đọc cách chọn đề tài, cách viết sao cho phù hợp với từng "thị trường" riêng biệt, cách tiếp cận với các trưởng ban nội dung, thư ký tòa soạn vốn là những người sẽ thẩm định, đánh giá và quyết định đăng hay gác bài của bạn... Bạn cũng được chỉ dẫn những bí quyết, cách làm thế...

   227 p thuvienquangninh 27/03/2024 26 0

 • Ebook Tham nhũng và biện pháp chống tham nhũng ở Trung Quốc: Phần 1

  Ebook Tham nhũng và biện pháp chống tham nhũng ở Trung Quốc: Phần 1

  Cuốn sách "Tham nhũng và biện pháp chống tham nhũng ở Trung Quốc" của tác giả Hồng Vĩ đã phác họa 23 dạng tham nhũng ở Trung Quốc hiện nay là: Hùa nhau dùng quỹ công tiêu xài phung phí; hội họp ngày càng nhiều, lãng phí công quỹ ngày càng lớn; cán bộ lãnh đạo mất phong cách, mua sắm điện thoại di động bằng công quỹ; phô trương hình thức, lợi dụng...

   140 p thuvienquangninh 27/03/2024 17 0

 • Ebook Tham nhũng và biện pháp chống tham nhũng ở Trung Quốc: Phần 2

  Ebook Tham nhũng và biện pháp chống tham nhũng ở Trung Quốc: Phần 2

  Cuốn sách "Tham nhũng và biện pháp chống tham nhũng ở Trung Quốc" tập trung trình bày các dạng tham nhũng, nguyên nhân của tình trạng tham nhũng và một số biện pháp chống tham nhũng của Trung Quốc. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   100 p thuvienquangninh 27/03/2024 22 0

 • Ebook Lối sống dân tộc - hiện đại - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Ebook Lối sống dân tộc - hiện đại - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Lối sống dân tộc - hiện đại - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn" cung cấp cho người đọc các nội dung: Việt Nam xây dựng lối sống dân tộc - hiện đại trong quá trình toàn cầu hóa, cơ sở lý luận của lối sống, bản chất của lối sống dân tộc - hiện đại xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   130 p thuvienquangninh 27/03/2024 21 0

 • Ebook Lối sống dân tộc - hiện đại - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Ebook Lối sống dân tộc - hiện đại - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Lối sống dân tộc - hiện đại - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn" cung cấp cho người đọc các nội dung: Lối sống dân tộc - hiện đại xã hội chủ nghĩa, lối sống dân tộc - hiện đại và sự phát triển, tư tưởng Hồ Chí Minh về lối sống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   192 p thuvienquangninh 27/03/2024 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuvienquangninh
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERthuvienquangninh200vi