• Ebook An Nam truyện - Ghi chép về Việt Nam trong chính sử Trung Quốc xưa: Phần 1

  Ebook An Nam truyện - Ghi chép về Việt Nam trong chính sử Trung Quốc xưa: Phần 1

  Cuốn sách "An Nam truyện - Ghi chép về Việt Nam trong chính sử Trung Quốc xưa" do Châu Hải Đường dịch và biên soạn. Đây là một công trình dịch, biên soạn công phu và toàn diện các vấn đề liên quan đến Việt Nam được chép trong các bộ cổ sử của Trung Quốc. Sách gồm có 2 phần, phần 1 là phần An Nam truyện trong chính sử Trung Quốc xưa. Mời các bạn...

   166 p thuvienquangninh 23/07/2022 33 1

 • Ebook An Nam truyện - Ghi chép về Việt Nam trong chính sử Trung Quốc xưa: Phần 2

  Ebook An Nam truyện - Ghi chép về Việt Nam trong chính sử Trung Quốc xưa: Phần 2

  Ebook phần 2 Ghi chép về An Nam trong chính sử Trung Hoa xưa liệt kê những nhân vật tiêu biểu trong chính sử Trung Quốc xưa tại An Nam như: Sử Ký quyển 113: Nam Việt Úy Đà liệt truyện; Tiền Hán thư quyển 95: Tây Nam Di, Lưỡng Việt, Triều Tiên truyện, Nam Việt truyện; Hậu Hán thư quyển 86: Nam Man, Tây Nam Di liệt truyện, Nam Man truyện;... Mời các bạn cùng tham...

   159 p thuvienquangninh 23/07/2022 26 1

 • Ebook Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam: Những chứng tích lịch sử - Phần 1

  Ebook Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam: Những chứng tích lịch sử - Phần 1

  Cuốn sách này ghi lại bức tranh toàn cảnh của nạn đói Việt Nam năm 1945, làm rõ số lượng hơn 2 triệu người chết đói, thảm họa chết đói, làm rõ nguyên nhân dẫn đến nạn đói và hậu quả nghiêm trọng của nó. Cấu trúc cuốn sách gồm có 4 phần chính. Trong phần 1 của ebook sau đây sẽ gồm có: Phần I là phần mở đầu, khái quát về nạn đói năm...

   147 p thuvienquangninh 23/07/2022 21 0

 • Ebook Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam: Những chứng tích lịch sử - Phần 2

  Ebook Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam: Những chứng tích lịch sử - Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 của cuốn sách Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam: Những chứng tích lịch sử gồm có: Phần III là những điều tra thực địa về nạn đói năm 1945 ở Việt Nam, trình bày kết quả điều tra hơn 20 điểm, bao gồm khái quát tình hình chung của điểm điều tra và các số liệu thống kê cụ thể về các hộ gia đình, số người chết...

   645 p thuvienquangninh 23/07/2022 21 0

 • Ebook Triết học Phật giáo Việt Nam: Phần 1

  Ebook Triết học Phật giáo Việt Nam: Phần 1

  Tác phẩm Triết học Phật giáo Việt Nam của Phó giáo sư Nguyễn Duy Hinh biên soạn gồm có hai chương chính, một lời nói đầu và một lời kết. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 (chương 1) giới thiệu về Triết học Phật giáo với 3 tiết: Bản thể luận Phật giáo, Nhận thức luận Phật giáo và Giải thoát luận Phật giáo. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   258 p thuvienquangninh 23/07/2022 22 0

 • Ebook Triết học Phật giáo Việt Nam: Phần 2

  Ebook Triết học Phật giáo Việt Nam: Phần 2

  Tìm hiểu triết học Phật giáo Việt Nam: Phần 2 giới thiệu về Triết học Phật giáo Việt Nam với 3 bài sau: Tư tưởng triết học Phật giáo sơn môn Dâu, Tư tưởng triết học Phật giáo sơn môn Kiến Sơ, Tư tưởng triết học Phật giáo tông Trúc Lâm. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   303 p thuvienquangninh 23/07/2022 22 0

 • Ebook Hệ thống phạm trù lý học Triết học phương Đông: Phần 1

  Ebook Hệ thống phạm trù lý học Triết học phương Đông: Phần 1

  Ebook Hệ thống phạm trù lý học Triết học phương Đông: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bộ phận lý khí; Thuyết vũ trụ và thuyết bản thể; Thái cực âm dương; Lý nhất phân thù; Bộ phân tâm tính; Thuyết nhân tính và thuyết nhân sinh; Đạo tâm và nhân tâm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   618 p thuvienquangninh 23/07/2022 22 0

 • Ebook Hệ thống phạm trù lý học Triết học phương Đông: Phần 2

  Ebook Hệ thống phạm trù lý học Triết học phương Đông: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hệ thống phạm trù lý học Triết học phương Đông" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bộ phận tri hành; Nhận thức luận và phương pháp luận; Cách vật trí tri; Tri đức tính và tri kiến văn; Bộ phận thiên - nhân; Sự hoàn thành hệ thống phạm trù lý học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   400 p thuvienquangninh 23/07/2022 20 0

 • Ebook Chủ nghĩa tự do của Hayek: Phần 1

  Ebook Chủ nghĩa tự do của Hayek: Phần 1

  Cuốn sách "Chủ nghĩa tự do của Hayek" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Công cuộc xây dựng lại chủ nghĩa tự do; Một hành trình qua thế kỷ XX: Phác thảo tiểu sử; Tri thức và trật tự tri giác; Từ nhận thức đến khoa học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   63 p thuvienquangninh 23/07/2022 23 0

 • Ebook Chủ nghĩa tự do của Hayek: Phần 2

  Ebook Chủ nghĩa tự do của Hayek: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Chủ nghĩa tự do của Hayek" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bản chất và phương pháp của lí thuyết kinh tế; Phân tích kinh tế của Hayek; Cuộc đấu tay đôi giữa Hayek và Keynes; Vai trò của nhà nước và các chính sách kinh tế; Trật tự tự phát;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   122 p thuvienquangninh 23/07/2022 19 0

 • Ebook Đồ thờ trong di tích của người Việt: Phần 1

  Ebook Đồ thờ trong di tích của người Việt: Phần 1

  Ebook Đồ thờ trong di tích của người Việt: Phần 1 trình bày một số vấn đề liên quan đến đồ thờ; Tín ngưỡng dân dã cơ bản của người Việt; Tôn giáo cơ bản của người Việt;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   41 p thuvienquangninh 23/07/2022 19 0

 • Ebook Đồ thờ trong di tích của người Việt: Phần 2

  Ebook Đồ thờ trong di tích của người Việt: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook Đồ thờ trong di tích của người Việt" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đồ thờ trong kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng của người Việt; Đồ thờ nhân cách; Những đồ thờ phổ biến trong kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng cổ truyền. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   165 p thuvienquangninh 23/07/2022 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số