• Biển đảo Việt Nam và quy chế pháp lý của nó

  Biển đảo Việt Nam và quy chế pháp lý của nó

  Việt Nam là một quốc gia ven biển có bờ biển dài trên 3.200km, có các vùng biển và thềm lục địa khoảng một triệu km2, gần 3.000 đảo nằm rải rác trên biển Đông từ Bắc chí Nam, bao gồm các đảo ven bờ và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nằm giữa biển. Biển và đảo ngày càng có vai trò quan trọng về nhiều mặt kinh tế, quân sự, chính trị... Vì...

   11 p thuvienquangninh 31/12/2019 12 0

 • Về chủ quyền lịch sử, pháp lý của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

  Về chủ quyền lịch sử, pháp lý của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

  Bài viết đưa ra những minh chứng pháp lý khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bài viết đã phân tích một số nội dung mới được trích dẫn trong các sách địa lý và bản đồ cổ của Việt Nam để chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

   18 p thuvienquangninh 31/12/2019 11 0

 • Chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa qua tập hồ sơ tư liệu tiếng Anh

  Chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa qua tập hồ sơ tư liệu tiếng Anh

  Tập Hồ sơ tư liệu Chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa bằng Tiếng Anh gần 500 trang vừa được giới thiệu tại Đại Học Harvard ngày 16/6/2012 và từng gửi trong năm 2011 tới Hội Địa Lý Quốc Gia Mỹ và văn phòng hai thượng nghị sĩ John MacCain và Jim Webb cùng Trung Tâm Chiến Lược và Nghiên Cứu Quốc Tế ở Washington DC (The Center For Strategic &...

   9 p thuvienquangninh 31/12/2019 13 0

 • Giải quyết tranh chấp biển đảo giữa El Salvador và Honduras tại Tòa án Công lí quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam

  Giải quyết tranh chấp biển đảo giữa El Salvador và Honduras tại Tòa án Công lí quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam

  Vụ việc đã được ICJ giải quyết bằng Phán quyết cuối cùng ngày 11/9/1992, qua đó, làm sáng rõ về quy chế pháp lí của vịnh lịch sử và việc áp dụng nguyên tắc chiếm hữu thực sự và nguyên tắc uti possidetis, từ đó rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam trong giải quyết tranh chấp chủ quyền đối với các đảo và phân định biển, cũng như việc sử dụng...

   12 p thuvienquangninh 31/12/2019 9 0

 • Thơ ca về Hoàng Sa, Trường Sa được đăng tải trên internet

  Thơ ca về Hoàng Sa, Trường Sa được đăng tải trên internet

  Trên cơ sở khảo sát, phân tích các bài thơ về Hoàng Sa, Trường Sa, bài viết làm rõ ba luận điểm cơ bản: Sự thể hiện ý thức sâu sắc về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, sự thể hiện bản lĩnh con người Việt Nam, những cố gắng tìm tòi, sáng tạo về mặt hình thức thể hiện. Từ đó rút ra kết luận: Hoàng Sa, Trường Sa là một...

   12 p thuvienquangninh 31/12/2019 12 0

 • Vai trò của biển đảo trong quá trình kháng chiến cứu nước ở tỉnh Thanh Hóa (1946-1972)

  Vai trò của biển đảo trong quá trình kháng chiến cứu nước ở tỉnh Thanh Hóa (1946-1972)

  Thanh Hóa là 1 trong 28 tỉnh thành Việt Nam có biển đảo, do đó nằm trong chiến lược biển Việt Nam. Trong lịch sử và qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ bảo vệ tổ quốc đã chứng minh rõ vị trí vai trò đó của vùng biển đảo xứ Thanh. Bài viết sẽ làm rõ vai trò biển đảo ở 1 tỉnh – ý nghĩa quan trọng của Thanh Hóa trong...

   8 p thuvienquangninh 31/12/2019 13 0

 • Vua minh mạng với tầm nhìn chiến lược về biển đảo được thể hiện bằng hình ảnh trên cửu đỉnh

  Vua minh mạng với tầm nhìn chiến lược về biển đảo được thể hiện bằng hình ảnh trên cửu đỉnh

  Những hoạt động của triều Nguyễn trên biển đảo đã được phản ánh phần nào trong tài liệu Châu bản và các bộ chính sử của triều Nguyễn, như: Đại Nam thực lục chính biên và tiền biên, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Đại Nam nhất thống chí… Nhưng, đặc biệt, có một nguồn tư liệu khác vô...

   9 p thuvienquangninh 31/12/2019 11 0

 • Vai trò tín ngưỡng dân gian trong đời sống của ngư dân đảo Phú Quốc

  Vai trò tín ngưỡng dân gian trong đời sống của ngư dân đảo Phú Quốc

  Bài viết này, nhằm giới thiệu những dạng thức tín ngưỡng liên quan đến hoạt động trên biển của ngư dân Phú Quốc đồng thời cũng nêu lên vai trò của tín ngưỡng dân gian trong đời sống của ngư dân đảo Phú Quốc. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi tiến hành điền dã (fieldwork) từ năm 2011-2014 để ghi chép các hoạt động tín ngưỡng diễn ra tại...

   8 p thuvienquangninh 31/12/2019 13 0

 • Những loại hình kinh tế biển, đảo và tiềm năng kinh tế tại vùng biển Nam Bộ, Việt Nam – Tiếp cận sinh thái văn hóa (cultural ecology)

  Những loại hình kinh tế biển, đảo và tiềm năng kinh tế tại vùng biển Nam Bộ, Việt Nam – Tiếp cận sinh thái văn hóa (cultural ecology)

  óa (cultural ecology) để tìm hiểu sự thích nghi của cộng đồng ngư dân và cư dân trong môi trường sinh thái tự nhiên vùng biển Nam Bộ. Sinh thái văn hoá (cultural ecology) là quá trình thích ứng giữa môi trường xã hội của một tộc người với môi trường tự nhiên xung quanh. Thông qua sự nhận thức hợp lý về môi trường sinh thái tự nhiên, con người quyết...

   15 p thuvienquangninh 31/12/2019 8 0

 • Nhận diện văn hóa biển - đảo Việt Nam

  Nhận diện văn hóa biển - đảo Việt Nam

  Bài viết này bước đầu nhận diện các thành tố chính cấu thành văn hóa biển - đảo, để từ đó có một cái nhìn cụ thể cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa biển - đảo trong cuộc sống đương đại. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   12 p thuvienquangninh 31/12/2019 12 0

 • Trận hải chiến Midway

  Trận hải chiến Midway

  Bài viết phân tích về trận hải chiến Midway trên Thái Bình Dương vào năm 1942 giữa Mỹ và Nhật Bản. Từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm về chiến lược, chiến thuật trong việc tổ chức phòng thủ biển-đảo cũng như công cuộc phát triển kinh tế biển của Việt Nam.

   13 p thuvienquangninh 31/12/2019 12 0

 • Văn hóa biển đảo trong lịch sử Việt Nam

  Văn hóa biển đảo trong lịch sử Việt Nam

  Trong tiến trình lịch sử Việt Nam, biển đảo đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong việc tạo lập không gian sinh tồn, hình thành nền văn hóa biển. Trải qua nhiều thời đại với những thăng trầm của lịch sử, có thể nhìn nhận và đánh giá văn hóa biển đảo truyền thống theo các nội dung sau: 1) nghề truyền thống liên quan đến biển đảo; 2)...

   5 p thuvienquangninh 31/12/2019 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số