Ebook Bình luận những ván cờ lừng danh Trung Quốc: Phần 1

Cuốn sách Bình luận những ván cờ lừng danh Trung Quốc được biên soạn nhằm đóng góp tài liệu tham khảo cho những ai yêu thích cờ tướng đều có thể thưởng thức những bình luận tinh tế thú vị, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện về kỹ thuật, văn hoá và lý luận cờ tướng. Trong cuốn sách này đã chỉnh lý xuất bản 36 ván bình luận cờ tướng đặc biệt của tác giả Giả Đề Thao đã đăng trên các tập san cờ tướng hoặc chưa từng công bố. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách.