• Giáo trình Xã hội học tôn giáo: Phần 1

  Giáo trình Xã hội học tôn giáo: Phần 1

  Giáo trình được biên soạn với mục tiêu nhằm cung cấp cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các cán bộ giảng dạy xã hội học và những độc giả quan tâm tới xã hội học tôn giáo một số kiến thức cơ bản nhất về tính xã hội, niềm tin, lối sống và sự biến đổi tôn giáo... Sách gồm 23 chương bài học, ở phần 1 sách gồm 11 chương...

   146 p thuvienquangninh 29/02/2020 24 0

 • Giáo trình Xã hội học tôn giáo: Phần 2

  Giáo trình Xã hội học tôn giáo: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 sách gồm 12 chương còn lại: Tình cảm của tôn giáo, sùng bái tôn giáo, nhân cách tôn giáo, tổ chức xã hội tôn giáo, tôn giáo và xã hội, tôn giáo và sự phân tầng xã hội... Ở phần 2 sách chủ yếu tập trung vào tìm hiểu những khía cạnh xã hội của một vấn đề rộng lớn và phức tạp như tôn giáo, là một công việc rất...

   265 p thuvienquangninh 29/02/2020 26 0

 • Xã hội học và các lý thuyết cơ bản (Tập 1): Phần 1

  Xã hội học và các lý thuyết cơ bản (Tập 1): Phần 1

  Nôi dung tài liệu với một phạm vi trải rộng và bao quát toàn bộ lịch sử phát triển của xã hội học, quyển Các lí thuyết xã hội học là tài liệu học tập, tham khảo cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh... và cán bộ giảng dạy môn xã hội học, cùng tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực khoa học này. Mời các bạn cùng tham khảo phần tài...

   283 p thuvienquangninh 29/02/2020 24 0

 • Xã hội học và các lý thuyết cơ bản (Tập 1): Phần 2

  Xã hội học và các lý thuyết cơ bản (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu trình bày: Thuyết tương tác biểu tượng, phương pháp luận thực hành, lý thuyết nữ quyền đương đại. Quyển Các lí thuyết xã hội học, bao gồm hai tập, trình bày toàn bộ các lí thuyết xã hội học từ trước đến nay, theo cấu trúc lịch sử từ cổ điển đến hiện đại. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

   256 p thuvienquangninh 29/02/2020 23 0

 • Nông dân vùng đô thị hóa và nhu cầu và cơ hội việc làm của người ở Hà Nội: Phần 2

  Nông dân vùng đô thị hóa và nhu cầu và cơ hội việc làm của người ở Hà Nội: Phần 2

  Nội dung phần 2 tài liệu gồm chương 3 và chương 4: Cơ hội việc làm của người nông dân vùng đô thị hóa Hà Nội; chương 4. Quan hệ giữa nhu cầu việc làm, cơ hội việc làm và một số biện pháp tăng cường nhu cầu việc làm, cơ hội việc làm cho người nông dân vùng đô thị hóa ở Hà Nội. Mời các bạn cùng tìm hiểu tài liệu.

   80 p thuvienquangninh 29/02/2020 24 0

 • Nông dân vùng đô thị hóa và nhu cầu và cơ hội việc làm của người ở Hà Nội: Phần 1

  Nông dân vùng đô thị hóa và nhu cầu và cơ hội việc làm của người ở Hà Nội: Phần 1

  Mục đích nghiên cứu này là: Chỉ ra thực trạng NCVL, CHVL của người nông dân và các yếu tố ảnh hưởng tới NCVL, CHVL của người nông dân tại các vùng DTH ở Hà Nội. Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp tâm lý - xã hội giúp cho các nhà hoạch định chính tài liệu đưa ra được các chính tài liệu phù hợp góp phần thoả mãn NCVL, CHVL nhằm ổn...

   70 p thuvienquangninh 29/02/2020 24 0

 • Sự khác biệt trong tâm lý học: Phần 1

  Sự khác biệt trong tâm lý học: Phần 1

  Tài liệu Sự khác biệt trong tâm lý học: Phần 1 trình bày các nội dung về đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa của tâm lý học khác biệt, vài nét về lịch sử tâm lý học khác biệt, khái niệm cơ bản và các yếu tố chi phối những khác biệt tâm lý cá nhân, những khác biệt cá nhân về hoạt động nhận thức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   154 p thuvienquangninh 29/02/2020 26 0

 • Tâm lý học khác biệt: Phần 2

  Tâm lý học khác biệt: Phần 2

  Tài liệu Tâm lý học khác biệt: Phần 2 trình bày các nội dung về những khác biệt cá nhân về cảm xúc, ý chí, ngôn ngữ và ý thức, những khác biệt cá nhân về một số đặc trưng nhân cách, con người trong nhóm, phân loại cá nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   184 p thuvienquangninh 29/02/2020 26 0

 • cơ sở ngữ văn hán nôm (tập 2): phần 1

   cơ sở ngữ văn hán nôm (tập 2): phần 1

  bộ cơ sở ngữ văn hán nôm là bộ giáo trình căn bản về chữ hán, chữ nôm dành cho người mới bắt đầu tìm hiểu loại ngôn ngữ này. bộ sách cung cấp những tri thức về ngôn ngữ văn tự hán nôm, sự biến thiên của chữ nôm qua lịch sử, bản sắc việt nam trong các văn bản hán cổ của người việt,... tập ii: tìm hiểu văn bản hán văn cổ ở việt nam...

   126 p thuvienquangninh 29/02/2020 28 0

 • cơ sở ngữ văn hán nôm (tập 4): phần 2

   cơ sở ngữ văn hán nôm (tập 4): phần 2

  bộ cơ sở ngữ văn hán nôm là bộ giáo trình căn bản về chữ hán, chữ nôm dành cho người mới bắt đầu tìm hiểu loại ngôn ngữ này. bộ sách cung cấp những tri thức về ngôn ngữ văn tự hán nôm, sự biến thiên của chữ nôm qua lịch sử, bản sắc việt nam trong các văn bản hán cổ của người việt,... tập iv: tiếp tục tìm hiểu văn bản hán văn cổ...

   158 p thuvienquangninh 29/02/2020 26 0

 • Giới thiệu về tác giả Hàn Mặc Tử (1912 - 1940): Phần 1

  Giới thiệu về tác giả Hàn Mặc Tử (1912 - 1940): Phần 1

  Nhà phê bình văn học Trần Thanh Mại viết tác phẩm đầu tiênGiới thiệu về tác giả Hàn Mặc Tử (1912 - 1940), in 1942, hai năm sau khi thi sĩ qua đời. Ông tập hợp được nhiều văn bản qua tư liệu của em ông là Trần Thanh Địch và cháu ông là Trần Tái Phùng, cả hai đều là bạn thân của Hàn Mặc Tử. Mời các bạn cùng đón đọc tài liệu để hiểu thêm...

   100 p thuvienquangninh 29/02/2020 27 0

 • Giới thiệu về tác giả Hàn Mặc Tử (1912 - 1940): Phần 2

  Giới thiệu về tác giả Hàn Mặc Tử (1912 - 1940): Phần 2

  Hàn Mặc Tử hay Hàn Mạc Tử là nhà thơ nổi tiếng, khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn hiện đại Việt Nam, là người khởi xướng ra Trường thơ Loạn. Hàn Mặc Tử cùng với Quách Tấn, Yến Lan, Chế Lan Viên được người đương thời ở Bình Định gọi là Bàn thành tứ hữu. Cùng tham khảo tài liệu Giới thiệu về tác giả Hàn Mặc Tử (1912 - 1940) để hiểu...

   104 p thuvienquangninh 29/02/2020 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số