• Ebook Lịch sử lập hiến cách mạng Việt Nam: Phần 1

  Ebook Lịch sử lập hiến cách mạng Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách Lịch sử lập hiến cách mạng Việt Nam cung cấp tài liệu cho các giới bạn đọc tiện tham khảo trong khi học tập, tìm hiểu Hiến pháp một cách có hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 dưới đây!

   276 p thuvienquangninh 30/11/2023 1 0

 • Ebook Lịch sử lập hiến cách mạng Việt Nam: Phần 2

  Ebook Lịch sử lập hiến cách mạng Việt Nam: Phần 2

  Mội dung sách gồm có hai chương: Chương I Tư tưởng lập hiến Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám 1945; Chương II Thực tiễn lập hiến dưới chế độ cách mạng ở Việt Nam qua các thời kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 dưới đây!

   299 p thuvienquangninh 30/11/2023 0 0

 • Ebook Một con đường sử học: Phần 1

  Ebook Một con đường sử học: Phần 1

  Cuốn Một con đường sử học là tuyển tập các bài đã đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước của GS. Lương Ninh trong suốt chặng đường hơn 50 năm miệt mài học hỏi và nghiên cứu lịch sử. Là “tuyển tập” bởi vì đây chưa phải là tất cả những bài đã đăng mà chỉ là những bài được “tuyển chọn” tập trung vào ba mảng chủ đề chính là...

   336 p thuvienquangninh 30/11/2023 1 0

 • Ebook Một con đường sử học: Phần 2

  Ebook Một con đường sử học: Phần 2

  Cuốn Một con đường sử học không chỉ cung cấp cho chúng ta những tri thức lịch sử, những phát hiện mới, những kiến giải mới..., mà còn giúp ta thấy được một “phong cách”, “một con đường”, một cách tiếp cận, nếu không mới thì cũng rất “riêng”, rất độc đáo của một người đã dành trọn cả cuộc đời cho việc giảng dạy và nghiên...

   315 p thuvienquangninh 30/11/2023 0 0

 • Ebook Lịch sử sân khấu kịch và điện ảnh Việt Nam: Phần 2

  Ebook Lịch sử sân khấu kịch và điện ảnh Việt Nam: Phần 2

  Cuốn sách "Lịch sử sân khấu kịch và điện ảnh Việt Nam: Phần 1" trình bày những nội dung về: tổng quan Sài Gòn - Chợ lớn: sự chuyển mình và nhận thức của xã hội đầu thế kỷ XX; giới thiệu sự hình thành và phát triển của sân khấu kịch nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   134 p thuvienquangninh 30/11/2023 0 0

 • Ebook Lịch sử sân khấu kịch và điện ảnh Việt Nam: Phần 2

  Ebook Lịch sử sân khấu kịch và điện ảnh Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Lịch sử sân khấu kịch và điện ảnh Việt Nam" tiếp tục trình bày những nội dung về: sự hình thành và phát triển của điện ảnh vào đầu thế kỷ 20 cho đến thập niên 2010 chủ yếu ở Nam Bộ. Mặc dù chỉ giới hạn trong khoảng thời gian và không gian này nhưng tác giả cũng đề cập đến không gian rộng...

   157 p thuvienquangninh 30/11/2023 0 0

 • Ebook Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Phần 1

  Ebook Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Phần 1

  Cuốn sách "Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: cơ sở lý luận và thực tiễn về sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam; kinh nghiệm và bài học quốc tế; nhận diện sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   362 p thuvienquangninh 30/11/2023 0 0

 • Ebook Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Phần 2

  Ebook Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Phần 2

  Cuốn sách "Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Dự báo xu hướng phát triển của sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam đến năm 2030; giải pháp phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   232 p thuvienquangninh 30/11/2023 0 0

 • Ebook Văn bản quản lý nhà nước và công tác công văn, giấy tờ thời phong kiến Việt Nam: Phần 1

  Ebook Văn bản quản lý nhà nước và công tác công văn, giấy tờ thời phong kiến Việt Nam: Phần 1

  Tài liệu "Văn bản quản lý nhà nước và công tác công văn, giấy tờ thời phong kiến Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về thiết chế bộ máy nhà nước của các triều đại phong kiến Việt Nam; Các loại văn bản quản lý nhà nước và sổ sách hành chính của các triều đại phong kiến Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   98 p thuvienquangninh 30/11/2023 0 0

 • Ebook Văn bản quản lý nhà nước và công tác công văn, giấy tờ thời phong kiến Việt Nam: Phần 2

  Ebook Văn bản quản lý nhà nước và công tác công văn, giấy tờ thời phong kiến Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Văn bản quản lý nhà nước và công tác công văn, giấy tờ thời phong kiến Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quy định của các triều đại về soạn thảo, chuyển giao, giải quyết văn bản, bảo quản và lưu trữ văn bản, tuyển dụng quan chức làm công tác công văn, giấy tờ. Mời các bạn cùng tham...

   119 p thuvienquangninh 30/11/2023 0 0

 • Ebook Lịch sử thư viện Việt Nam

  Ebook Lịch sử thư viện Việt Nam

  Trên cơ sở làm sáng tỏ đặc trưng lịch sử sự nghiệp thư viện Việt Nam trong từng thời kỳ, đề tài khảo sát tình hình tổ chức thư viện Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, nghiên cứu tính kế thừa, những thành tựu, những khó khăn và phương pháp khắc phục để phát triển. Nghiên cứu lịch sử thư viện – thư tịch Việt Nam thời phong kiến, tìm hiểu...

   65 p thuvienquangninh 30/11/2023 0 0

 • Ebook Tâm lý trị liệu: Phần 1

  Ebook Tâm lý trị liệu: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tâm lý trị liệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhu cầu tư vấn và trị liệu tâm lý trong xã hội CNH, HĐH; cơ sở lý luận chung về trị liệu tâm lý, trị liệu phân tâm, trị liệu nhân văn - hiện sinh, trị liệu hành vi, trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   111 p thuvienquangninh 30/11/2023 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuvienquangninh
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERthuvienquangninh200vi