Ebook Bình luận những ván cờ lừng danh Trung Quốc: Phần 2

Ebook Bình luận những ván cờ lừng danh Trung Quốc: Phần 2 gồm có những nội dung: Giải thi đấu theo lời mời giữa các kiện tướng cờ tướng "Cúp Thượng Hải", Giải quán quân cờ tướng toàn quốc "Cúp Ngũ Dương" lần thứ 3, Giải tập thể cờ tướng toàn Trung Quốc 1986, Giải cúp Đôn Hoàng, Giải cá nhân cờ tướng toàn Trung Quốc năm 1983, Giải quán quân cờ tướng toàn quốc "Cúp Ngũ Dương" lần thứ 4. Mời các bạn cùng tham khảo.