Ebook Con người từ đâu đến: Phần 1

Vũ trụ thật bao la và diệu kỳ, các bạn đã biết được những gì xung quanh mình? Vai trò của nước đối với sự sống, sự tiến hoá của sinh vật, di truyền - ngọn nguồn của sự sống, con người đến từ đâu và con người đã trở thành chủ thể của trái đất như thế nào?... Hãy bắt đầu khám phá những điều đơn giản với cuốn sách “Con người từ đâu đến”, các bạn sẽ thấy hứng thú trong việc tích luỹ tri thức, học hỏi và ghi nhớ tri thức mở ra một tương lai tốt đẹp cho mình. Cuốn sách gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng đón đọc phần 1 cuốn sách sau đây.