Ebook Direction D'etat des archives du Viet Nam - Kiến trúc Hà Nội qua các thời kỳ

Ebook Direction D'etat des archives du Viet Nam - Kiến trúc Hà Nội qua các thời kỳ giới thiệu tới người đọc các kiến trúc Hà Nội thời kỳ thuộc địa và 32 công trình kiến trúc nổi tiếng ở Hà Nội thời kỳ thuộc địa như: Phủ toàn quyền Đông Dương, dinh thự phó toàn quyền Động Dương, phủ thống sứ Bắc Kỳ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách này.