Ebook Híp hop - Bước nhảy trong luyện tập và trình diễn: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hiphop - Bước nhảy trong luyện tập và trình diễn" do Đinh Đốc biên soạn, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Híp hop thi đấu kỹ thuật, giới thiệu phong cách híp hop cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.