Ebook Hitler và lò thiêu sống dân Do Thái: Phần 1 - Serge Miller

Một danh sách người Do Thái Âu Châu phải bị tân diệt đã được thiết lập và con số đó lên đến 11 triệu người, trong đó có 330.000 người Do Thái Anh, 4.000 người Do Thái Ái Nhĩ Lan, 18.000 người Do Thái Thụy Sĩ và 6.000 người Do Thái Tây Ban Nha. Rõ ràng Hitler và tập đoàn đa tự coi mình là chủ tể của toàn thể quả địa cầu. Mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách "Hitler và lò thiêu sống dân Do Thái" của tác giả Serge Miller để cùng tìm hiểu về những tội ác man dợ của tập đoàn Phát xít Đức đối với người dân Do Thái trên toàn khu vực Châu Âu.