Ebook Làng cổ Hà Tĩnh (Tập 2) - Thái Kim Đỉnh

Tiếp theo sau cuốn "Làng cổ Hà Tĩnh tập 1" thì "Làng cổ Hà Tĩnh tập 2" ra đời nhằm đáp ứng được nguyện vọng đông đảo bạn đọc và góp phần tích cực vào việc khai thác, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Hà Tĩnh trong giai đoạn hội nhập, phát triển.