Ebook Những trắc nghiệm tâm lý (Tập I): Phần 1

Ebook Những trắc nghiệm tâm lý (Tập I): Phần 1 trình bày các nội dung về trắc nghiệm vẽ hình lập phương xếp theo hình bậc thang, trắc nghiệm trí tuệ đa năng, các trắc nghiệm trí tuệ của Wechsler, trắc nghiệm Wisc. Mời các bạn cùng tham khảo.