Ebook Tài nguyên nước và tác động biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Phần 2

Cuốn sách này được sử dụng kết quả nghiên cứu của Dự án Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường thực hiện với sự tài trợ của DANIDA và Sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam. Cuốn sách chuyên khảo này có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhà giáo, sinh viên, học sinh và những người quan tâm khác. Mời các bạn cùng tham khảo.