Ebook Từ điển đường phố Hà Nội (Đường, phố, ngõ, di tích, thắng cảnh): Phần 1

"Từ điển đường phố Hà Nội (Đường, phố, ngõ, di tích, thắng cảnh)" miêu tả một cách tổng quan, mang tính chất chỉ dẫn các đường phố, các ngõ lớn, cũ và mới, thuộc nội thành Hà Nội ngày nay. Đây là một cuốn sách cần thiết cho những người yêu Hà Nội, bởi hằng năm, thành phố đều có những thay đổi về đặt tên đường phố mới, thay đổi tên, điều chỉnh độ dài cho phù hợp. Đồng thời, việc thành lập các quận, huyện mới cũng làm thay đổi địa lý hành chính các quận, huyện vì nhiều xã trở thành phường. Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 của cuốn từ điển.