Ebook Viết dưới ánh đèn dầu: Phần 2 - Bùi Xuân Phái

Bùi Xuân Phái là một trong số ít những họa sĩ Việt Nam ngoài xây dựng hệ thống tư liệu vẽ cẩn thận còn liên tục ghi nhật ký. Những gì ông viết chỉ là suy tưởng riêng của bản thân, song tất cả đều toát lên những trăn trở về nghệ thuật, cho nghệ thuật và chỉ cho nghệ thuật mà thôi. Những suy tư cuối cùng cũng chỉ để làm sao vẽ cho đẹp hơn, đi gần đến bản chất nghệ thuật hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dun của phần 2 cuốn nhật ký Viết dưới anh đèn dầu của công để cùng cảm nhận về nghệ thuật vẽ tranh của Bùi Xuân Phái.