Khai thác sữa: Năng suất, chất lượng, vệ sinh: Phần 1

Phần 1 của tài liệu Năng suất, chất lượng và vệ sinh khi khai thác sữa giới thiệu đến bạn các nội dung về: Tuyến sữa và bầu vú, sự phát triển và thoái hóa của tuyến sữa, thành phần và sự tạo sữa, sinh lý tiết sữa,... Mời các bạn cùng tham khảo.