Khai thác sữa: Năng suất, chất lượng, vệ sinh: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Năng suất, chất lượng và vệ sinh khi khai thác sữa sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn các nội dung: Bảo quản và chế biến sữa, cạn sữa, bệnh viêm vú. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.