• Ước lượng quan tâm người dùng trên mạng xã hội dựa trên tương tự bài viết

  Ước lượng quan tâm người dùng trên mạng xã hội dựa trên tương tự bài viết

  Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất một mô hình dựa trên việc phân tích các bài viết của người dùng trên các mạng xã hội để phát hiện và so sánh tương quan về quan tâm của họ. Mô hình đề xuất được đánh giá bằng thực nghiệm với dữ liệu thực. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng nếu hai người dùng có nhiều bài viết giống nhau thì sẽ...

   5 p thuvienquangninh 31/10/2019 278 1

 • Vai trò của báo in Việt Nam thời kỳ đổi mới trong quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hóa quốc tế

  Vai trò của báo in Việt Nam thời kỳ đổi mới trong quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hóa quốc tế

  Bài viết góp phần tìm hiểu vai trò của báo chí nói riêng và các phương tiện thông tin đại chúng nói chung trong quá trình đất nước hội nhập mạnh mẽ; đồng thời, qua đó nhận ra và khắc phục những hạn chế của quá trình thông tin trên báo in Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo của quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hoá quốc tế.

   11 p thuvienquangninh 31/10/2019 288 1

 • Giải mã tiêu đề dạng câu hỏi trên báo chí (trên ngữ liệu báo tiếng Nga)

  Giải mã tiêu đề dạng câu hỏi trên báo chí (trên ngữ liệu báo tiếng Nga)

  Bài báo tìm sự đồng tình hay chung ý nghĩ phản đối của họ. Phân tích các dạng câu hỏi trong các tiêu đề và tìm ra những thông điệp, ẩn ý ngầm... mà tác giả muốn truyền tải là mục đích của bài viết này.

   10 p thuvienquangninh 31/10/2019 245 1

 • Mối quan hệ giữa văn hóa và báo chí: Trường hợp báo Tiếng Dân

  Mối quan hệ giữa văn hóa và báo chí: Trường hợp báo Tiếng Dân

  Từ góc độ của một nghiên cứu văn hóa, qua trường hợp báo Tiếng Dân của Huỳnh Thúc Kháng, bài viết bước đầu lí giải cách thức văn hóa tác động đến báo chí và ngược lại. Bài viết tập trung vào mối quan hệ giữa bối cảnh văn hóa, vốn văn hóa với báo chí. Mặt khác, mối quan hệ giữa báo chí với khả năng truyền tải và kiến tạo giá trị...

   9 p thuvienquangninh 31/10/2019 274 1

 • Ảnh hưởng của Internet tới quan hệ đạo đức nghề nghiệp của người làm báo việt nam hiện nay

  Ảnh hưởng của Internet tới quan hệ đạo đức nghề nghiệp của người làm báo việt nam hiện nay

  Bài viết trình bày về ảnh hưởng Internet tới quan hệ đạo đức nghề nghiệp của người làm báo việt nam hiện nay; quan hệ đạo đức của nhà báo Việt nam với việc khai thác và sử dụng các thông tin trên mạng Internet; mối quan hệ ứng xử với các phương tiện blog cá nhân trên Internet của người làm báo.

   11 p thuvienquangninh 31/10/2019 301 1

 • Các yếu tố tác động tới hành vi tiếp nhận thông tin báo chí trên điện thoại di động và một số khuyến nghị

  Các yếu tố tác động tới hành vi tiếp nhận thông tin báo chí trên điện thoại di động và một số khuyến nghị

  Bài viết phõn tích một số yếu tố tác động tới hành vi tiếp nhận thông tin báo chí trên điện thoại di động như: công nghệ truyền thông số và mạng Internet di động ngày càng phát triển; nhu cầu được sở hữu một khụng gian riêng, một thế giới ảo mang bản sắc của riêng mình ngày càng cao; truy cập mạng Internet là hình thức giao tiếp đại chúng...

   6 p thuvienquangninh 31/10/2019 253 1

 • Định vị thương mại hóa báo chí ở Việt Nam trong kỉ nguyên số

  Định vị thương mại hóa báo chí ở Việt Nam trong kỉ nguyên số

  Bằng việc soi chiếu tình hình nghiên cứu thương mại hóa thông tin/báo chí trên thế giới, bài viết đưa ra một cách hiểu về thương mại hóa báo chí, từ đó nhận diện một số biểu hiện của thương mại hóa báo chí ở Việt Nam hiện nay được khái quát trong mối quan hệ với xã hội tiêu dùng, đạo đức báo chí, niềm tin của công chúng và Đề án Quy...

   7 p thuvienquangninh 31/10/2019 241 1

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người làm báo và sự cần thiết vận dụng vào hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí Việt Nam hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người làm báo và sự cần thiết vận dụng vào hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí Việt Nam hiện nay

  Trong bài viết, tác giả đã khái quát một số quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đạo đức người làm báo, trên cơ sở đó đưa ra một số yêu cầu của việc vận dụng tư tưởng của Người vào giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay.

   5 p thuvienquangninh 31/10/2019 238 1

 • Rào đón với việc thể hiện phép lịch sự trong phỏng vấn báo chí

  Rào đón với việc thể hiện phép lịch sự trong phỏng vấn báo chí

  Bài viết tập trung khảo sát các yếu tố rào đón trên ngữ liệu là các cuộc phỏng vấn trên một số báo in và báo điện tử, đồng thời đánh giá vai trò của chúng trong việc thể hiện tính lịch sự. Mục đích của việc sử dụng thành phần rào đón là ngăn sự hiểu lầm (hiểu lầm về nội dung mệnh đề của phát ngôn, hiểu lầm về hiệu lực ở lời...

   7 p thuvienquangninh 31/10/2019 226 1

 • Lịch sử nghiên cứu lí luận về Báo chí ở Phương Tây

  Lịch sử nghiên cứu lí luận về Báo chí ở Phương Tây

  Nội dung bài viết trình bày lịch sử nghiên cứu về báo chí Hoa Kỳ, nghiên cứu có tính giai thoại đến các nghiên cứu mang ý nghĩa xã hội học, nghiên cứu mang tính xã hội học vĩ mô; một số cong trình nghiên cứu ở Anh và Tây Âu.Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   8 p thuvienquangninh 31/10/2019 243 1

 • Sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí cách mạng Việt Nam từ khởi thủy đến 1954

  Sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí cách mạng Việt Nam từ khởi thủy đến 1954

  Bài viết khẳng định nguyên tắc tính Đảng đối với báo chí giai đoạn 1925-1954, bắt đầu từ sự ra đời của báo Thanh Niên với những quan điểm về báo chí cách mạng và xuyên suốt qua từng giai đoạn 1930-1936, 1936-1945, 1945-1954 với những sách lược mềm dẻo trong từng thời kỳ

   13 p thuvienquangninh 31/10/2019 242 1

 • Ứng xử với công chúng - qua phương tiện nghe - nhìn

  Ứng xử với công chúng - qua phương tiện nghe - nhìn

  Những tình huống được đưa ra trong bài viết này không nhằm mục đích phê phán mà để chứng minh cho một vấn đề cần bàn luận trong hoạt động thông tin đại chúng hiện nay. Bài viết không tham vọng khảo sát các phương tiện nghe nhìn mà chủ yếu là phương tiện nhìn trong một số chương trình được công chúng quan tâm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p thuvienquangninh 14/07/2017 331 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số