• Ebook Triết học Phật giáo Việt Nam: Phần 1

  Ebook Triết học Phật giáo Việt Nam: Phần 1

  Tác phẩm Triết học Phật giáo Việt Nam của Phó giáo sư Nguyễn Duy Hinh biên soạn gồm có hai chương chính, một lời nói đầu và một lời kết. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 (chương 1) giới thiệu về Triết học Phật giáo với 3 tiết: Bản thể luận Phật giáo, Nhận thức luận Phật giáo và Giải thoát luận Phật giáo. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   258 p thuvienquangninh 23/07/2022 49 0

 • Ebook Triết học Phật giáo Việt Nam: Phần 2

  Ebook Triết học Phật giáo Việt Nam: Phần 2

  Tìm hiểu triết học Phật giáo Việt Nam: Phần 2 giới thiệu về Triết học Phật giáo Việt Nam với 3 bài sau: Tư tưởng triết học Phật giáo sơn môn Dâu, Tư tưởng triết học Phật giáo sơn môn Kiến Sơ, Tư tưởng triết học Phật giáo tông Trúc Lâm. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   303 p thuvienquangninh 23/07/2022 42 0

 • Ebook Hệ thống phạm trù lý học Triết học phương Đông: Phần 1

  Ebook Hệ thống phạm trù lý học Triết học phương Đông: Phần 1

  Ebook Hệ thống phạm trù lý học Triết học phương Đông: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bộ phận lý khí; Thuyết vũ trụ và thuyết bản thể; Thái cực âm dương; Lý nhất phân thù; Bộ phân tâm tính; Thuyết nhân tính và thuyết nhân sinh; Đạo tâm và nhân tâm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   618 p thuvienquangninh 23/07/2022 43 0

 • Ebook Hệ thống phạm trù lý học Triết học phương Đông: Phần 2

  Ebook Hệ thống phạm trù lý học Triết học phương Đông: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hệ thống phạm trù lý học Triết học phương Đông" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bộ phận tri hành; Nhận thức luận và phương pháp luận; Cách vật trí tri; Tri đức tính và tri kiến văn; Bộ phận thiên - nhân; Sự hoàn thành hệ thống phạm trù lý học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   400 p thuvienquangninh 23/07/2022 42 0

 • Ebook Chủ nghĩa tự do của Hayek: Phần 1

  Ebook Chủ nghĩa tự do của Hayek: Phần 1

  Cuốn sách "Chủ nghĩa tự do của Hayek" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Công cuộc xây dựng lại chủ nghĩa tự do; Một hành trình qua thế kỷ XX: Phác thảo tiểu sử; Tri thức và trật tự tri giác; Từ nhận thức đến khoa học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   63 p thuvienquangninh 23/07/2022 46 0

 • Ebook Chủ nghĩa tự do của Hayek: Phần 2

  Ebook Chủ nghĩa tự do của Hayek: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Chủ nghĩa tự do của Hayek" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bản chất và phương pháp của lí thuyết kinh tế; Phân tích kinh tế của Hayek; Cuộc đấu tay đôi giữa Hayek và Keynes; Vai trò của nhà nước và các chính sách kinh tế; Trật tự tự phát;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   122 p thuvienquangninh 23/07/2022 41 0

 • Ebook Các biểu tượng của nội giới hay cách đọc triết học về kinh dịch: Phần 1

  Ebook Các biểu tượng của nội giới hay cách đọc triết học về kinh dịch: Phần 1

  Cuốn sách Các biểu tượng của nội giới hay cách đọc triết học về kinh dịch gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương như sau: Chương i một điển thư về sự chuyển hóa hay chủ đích của cuốn sách và cách sử dụng nó; chương ii khởi phát và thu nạp; chương iii thăng giáng hay những giai đoạn đối lập của tiến trình; chương iv...

   230 p thuvienquangninh 29/03/2022 74 1

 • Ebook Các biểu tượng của nội giới hay cách đọc triết học về kinh dịch: Phần 2

  Ebook Các biểu tượng của nội giới hay cách đọc triết học về kinh dịch: Phần 2

  Ebook Các biểu tượng của nội giới hay cách đọc triết học về kinh dịch: Phần 2 gồm 4 chương như sau: Chương v sự lột xác và quay về loại trừ bớt và đưa thêm hay là cách khám phá các giới hạn; chương vi trời cao đất thấp hay sự sắp xếp của hiện thực; chương vii nhất âm nhất dương chi vị đạo - hay con đường của sự điều chỉnh; chương viii...

   190 p thuvienquangninh 29/03/2022 63 1

 • Ebook Bàn về cái nhạt (Dựa vào tư tưởng và mỹ học Trung Hoa): Phần 1

  Ebook Bàn về cái nhạt (Dựa vào tư tưởng và mỹ học Trung Hoa): Phần 1

  Cuốn sách Bàn về cái nhạt (Dựa vào tư tưởng và mỹ học Trung Hoa) của tác giả Francois Jullien cung cấp cho độc giả những kiến thức thú vị về bí quyết của tư tưởng Trung Hoa. Đọc sách để hiểu thơ ca, hội họa âm nhạc, nghệ thuật nói chung đồng thời hiểu triết học và vǎn hóa được xem xét lại dưới góc độ cái nhạt. Để hiểu làm sao ở...

   83 p thuvienquangninh 29/03/2022 68 1

 • Ebook Bàn về cái nhạt (Dựa vào tư tưởng và mỹ học Trung Hoa): Phần 2

  Ebook Bàn về cái nhạt (Dựa vào tư tưởng và mỹ học Trung Hoa): Phần 2

  Ebook Bàn về cái nhạt: Phần 2 gồm có các chương sau: Cái nhạt đổi tín hiệu trong văn học, ý thức hệ của cái nhạt, vị của phía bên kia vị cảnh quan của phía bên kia cảnh quan, rìa và tâm của vị, cái nhạt hay sức mạnh, cái siêu việt là tự nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   89 p thuvienquangninh 29/03/2022 69 1

 • Ebook Bàn về chữ thế: Thiên hướng của muôn vật - Phần 1

  Ebook Bàn về chữ thế: Thiên hướng của muôn vật - Phần 1

  Cuốn sách "Bàn về chữ thế: Thiên hướng của muôn vật" của tác giả Francois Jullien sẽ bàn luận về chữ "Thế" của người Trung Hoa qua lăng kính tư duy phương Tây. Sách gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 gồm các chương về: Bàn về chiến lược binh pháp: tiềm năng tiềm lực hình thành từ thế trận; về chính trị: vị thế là...

   252 p thuvienquangninh 29/03/2022 60 1

 • Ebook Bàn về chữ thế: Thiên hướng của muôn vật - Phần 2

  Ebook Bàn về chữ thế: Thiên hướng của muôn vật - Phần 2

  Ebook Bàn về chữ thế: Thiên hướng của muôn vật - Phần 2 gồm 2 chương như sau: Chương 7 tình thế và xu thế lịch sử, chương 8 tiềm thế triển khai trong hiện thực, kết luận: sự thích nghi thích ứng và hiệu quả hiệu dụng. Cuối cuốn sách còn có phần liệt kê một số thành ngữ Trung Hoa, sẽ cho phép độc giả nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa Trung Hoa...

   255 p thuvienquangninh 29/03/2022 59 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số