• Tư tưởng “đạo đức và luân lý Đông Tây” của Phan Châu Trinh

  Tư tưởng “đạo đức và luân lý Đông Tây” của Phan Châu Trinh

  Kế thừa các giá trị đạo đức, luân lý truyền thống của dân tộc, Phan Châu Trinh (1872 - 1926) - một trong số những người đứng đầu phong trào Duy tân, luôn nhấn mạnh vấn đề đạo đức, luân lý, bên cạnh các vấn đề về giáo dục, kinh tế, chính trị,... Bài viết tìm hiểu tư tưởng của Phan Châu Trinh về “Đạo đức và luân lý Đông Tây” - giá...

   6 p thuvienquangninh 30/08/2021 13 0

 • Phong cách trang trí trên chuông đồng thời Chúa Nguyễn tại Cố đô Huế

  Phong cách trang trí trên chuông đồng thời Chúa Nguyễn tại Cố đô Huế

  Bài viết nghiên cứu, giới thiệu nghệ thuật đúc chuông đồng và phong cách tạo hình trên chuông đồng thời các chúa Nguyễn mà trong đó mô-típ trang trí chủ đạo theo tư tưởng “tam giáo đồng nguyên”, trong đó Phật giáo đóng vai trò chủ đạo, thể hiện tư tưởng khoáng đạt, nhân văn của mỹ thuật thời các chúa Nguyễn tại Cố đô Huế

   7 p thuvienquangninh 30/08/2021 14 0

 • Di dân, tái định cư và biến đổi văn hóa cộng đồng ngư dân vạn chài Hạ Long - hướng lý thuyết áp dụng khi nghiên cứu

  Di dân, tái định cư và biến đổi văn hóa cộng đồng ngư dân vạn chài Hạ Long - hướng lý thuyết áp dụng khi nghiên cứu

  Di dân và tái định cư (TĐC) không đơn thuần là hoạt động dịch chuyển cư dân. Xét trên phương diện chính sách, TĐC là một quá trình cần chú ý đến nhiều chiều cạnh, từ đảm bảo chỗ ở đến các vấn đề an sinh xã hội, vấn đề hỗ trợ việc làm và những thay đổi trong lối sống của một cộng đồng do những tác động mà chính sách đưa tới.

   10 p thuvienquangninh 30/08/2021 8 0

 • Nguồn gốc áo dài Việt Nam

  Nguồn gốc áo dài Việt Nam

  Bài viết tìm hiểu khái quát về kiểu dáng áo dài việt Nam trong lịch sử; áo dài Việt Nam trong sự ảnh hưởng của nền văn hóa Ấn Độ; áo dài Năm thân Việt Nam truyền thống trong sự cách tân ở thập niên 1930; sự khác biệt của áo dài Việt Nam từ các chi tiết cổ đứng, khuy cài.

   25 p thuvienquangninh 30/08/2021 11 0

 • Đại thắng mùa Xuân 1975 - tinh hoa chủ nghĩa yêu nước Việt Nam

  Đại thắng mùa Xuân 1975 - tinh hoa chủ nghĩa yêu nước Việt Nam

  Bài viết này khẳng định một lần nữa về giá trị của chủ nghĩa yêu nước trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước và thống nhất tổ quốc. Tinh hoa đó vẫn còn nguyên giá trị đã, đang và sẽ được các thế hệ Việt Nam tiếp tục viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc.

   8 p thuvienquangninh 30/08/2021 9 0

 • Từ cải cách trang phục dưới thời võ vương Nguyễn Phúc Khoát và vua Minh Mạng nghĩ đến tư tưởng thống nhất, tự chủ về văn hóa

  Từ cải cách trang phục dưới thời võ vương Nguyễn Phúc Khoát và vua Minh Mạng nghĩ đến tư tưởng thống nhất, tự chủ về văn hóa

  Bài viết trình bày những tư liệu phản ánh bối cảnh lịch sử, công cuộc cải cách trang phục dưới thời Võ vương Nguyễn Phúc Khoát và vua Minh Mạng, đồng thời chứng minh việc cải cách trang phục này nhằm mục đích thể hiện tư tưởng thống nhất, tự chủ về văn hóa của triều đại; tạo cơ sở quan trọng cho sự hình thành, phát triển chiếc áo dài...

   11 p thuvienquangninh 30/08/2021 10 0

 • Vai trò của Hội An với con đường tơ lụa trên biển (từ đầu thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVIII)

  Vai trò của Hội An với con đường tơ lụa trên biển (từ đầu thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVIII)

  Con đường tơ lụa trên biển được xem là khởi đầu cho mọi con đường thương mại hàng hải quốc tế, không chỉ có ý nghĩa về giao thương; con đường tơ lụa trên biển còn là nền tảng cho những khám phá, hiểu biết mới của con người về các vùng đất, địa lý, tự nhiên, chính trị, xã hội của các khu vực trên thế giới. Với vị trí quan trọng...

   7 p thuvienquangninh 30/08/2021 12 0

 • Sáng kiến Genève và vai trò của các nước lớn trong giải quyết chiến tranh ở Đông Dương năm 1954

  Sáng kiến Genève và vai trò của các nước lớn trong giải quyết chiến tranh ở Đông Dương năm 1954

  Bài viết trình bày bối cảnh ra đời của sáng kiến Genève, vai trò của các nước lớn trong việc giải quyết chiến tranh ở Đông Dương năm 1954 và một số kết quả đạt được từ các hội nghị này. Qua đó làm sáng rõ xu thế vận động hòa bình quốc tế cũng như xu hướng chung giải quyết cuộc chiến tranh ở Đông Dương của các nước lớn trong quá...

   9 p thuvienquangninh 30/08/2021 9 0

 • Từ quan điểm về “bá quyền Panduranga” nhìn lại bối cảnh miền nam Champa trong thế kỷ VIII-IX

  Từ quan điểm về “bá quyền Panduranga” nhìn lại bối cảnh miền nam Champa trong thế kỷ VIII-IX

  Nội dung của bài viết này nhìn lại quan điểm của Maspero về “Bá quyền Panduranga”; sự trỗi dậy của quyền lực phương Nam (thời kỳ Satyavarman); thời kỳ trỗi dậy của các tiểu quốc Nam Champa (từ Indravarman đến Vikrantavarman); nhìn lại nguồn gốc, bản chất và các nét đặc thù của quyền lực phương Nam (Champa) thế kỷ VIII - IX...

   21 p thuvienquangninh 30/08/2021 11 0

 • Vua Quang Trung với chính sách thực thi bảo vệ chủ quyền biển đảo (1753-1792)

  Vua Quang Trung với chính sách thực thi bảo vệ chủ quyền biển đảo (1753-1792)

  Bài viết đề cập đến những nội dung chính của quá trình thực thi bảo vệ chủ quyền biển đảo của vua Quang Trung. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   11 p thuvienquangninh 30/08/2021 12 0

 • Một số hoạt động kinh tế kháng chiến ở Nam Bộ (1945-1954)

  Một số hoạt động kinh tế kháng chiến ở Nam Bộ (1945-1954)

  V.I. Lênin cho rằng, trong chiến tranh hiện đại, “tổ chức kinh tế có một ý nghĩa quyết định”. Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và sớm nhận thức đúng vai trò của kinh tế đối với quá trình phát triển của cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm đề ra chủ trương toàn dân thực hiện kết hợp vừa đánh...

   10 p thuvienquangninh 30/08/2021 11 0

 • Học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác

  Học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác

  Học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp là một trong những nội dung cơ bản, chủ yếu của chủ nghĩa Mác. Sự vận dụng học thuyết này trong thực tiễn cách mạng đòi hỏi phải có sự trung thành và sáng tạo. Trong thời đại ngày nay, đang có những ý kiến khác nhau về học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác.

   13 p thuvienquangninh 30/06/2021 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số