• Ebook Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam: Phần 1 - NXB Thống Kê

  Ebook Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam: Phần 1 - NXB Thống Kê

  Ebook Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam với kết cấu nội dung gồm 6 chương, phần 1 ebook gồm 3 chương đầu. Với mục tiêu giúp bạn đọc có cách nhìn vừa khái quát vừa cụ thể các quy định pháp luật Việt Nam về các loại hình doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp, hợp đồng kinh tế, thị trường chứng khoán, cuốn sách: “Hỏi đáp về pháp...

   99 p thuvienquangninh 31/07/2019 9 0

 • Ebook Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam: Phần 2 - NXB Thống Kê

  Ebook Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam: Phần 2 - NXB Thống Kê

  Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook gồm 3 chương còn lại. Trong quá trình biên soạn các tác giả đã bám sát các văn bản pháp luật hiện hành làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của các vấn đề có liên quan. Đồng thời so sánh, phân tích làm nổi bật những chồng chéo trong các quy định pháp luật kinh tế và những hạn chế của chúng so với...

   331 p thuvienquangninh 31/07/2019 9 0

 • Ebook Tâm lý học dân số: Phần 1

  Ebook Tâm lý học dân số: Phần 1

  Ebook Tâm lý học dân số: Phần 1 trình bày các nội dung xoay quanh về vấn đề dân số và tâm lý dân số thông qua các nội dung chính sau: Hành vi sinh đẻ của gia đình và cá nhân là một vấn đề của tâm lý học dân số, lịch sử xác định đối tượng của tâm lý học dân số, những vấn đề tâm lí học của hành vi sinh đẻ ở cấp độ xã hội, ảnh...

   76 p thuvienquangninh 31/07/2019 6 0

 • Ebook Tâm lý học dân số: Phần 2

  Ebook Tâm lý học dân số: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Tâm lý học dân số" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về vấn đề tâm lí học của hành vi sinh đẻ ở cấp độ gia đình, các mối quan hệ qua lại trong gia đình và vấn đề sinh đẻ, thái độ của hai vợ chồng đối với vấn đề số con trong gia đình, những vấn đề tâm lí học của hành vi sinh đẻ ở cấp độ cá nhân,...

   110 p thuvienquangninh 31/07/2019 7 0

 • Ebook Tâm bệnh học: Phần 2

  Ebook Tâm bệnh học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Tâm bệnh học" phần 2 tiếp tục trình bày một số phương pháp điều trị tâm lí thường dùng, hình thức chăm dạy trẻ, trắc nghiệm tâm lí, một số bài Test thường dùng cho trẻ nhỏ,... Để nắm chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p thuvienquangninh 31/07/2019 7 0

 • Ebook Tâm bệnh học: Phần 1

  Ebook Tâm bệnh học: Phần 1

  Ebook Tâm bệnh học: Phần 1 trình bày các nội dung chính về sự phát triển của trẻ em, tâm bệnh lí thường gặp, trẻ chậm phát triển tâm thần, đặc điểm tâm sinh lí cơ bản của các lứa tuổi, sự hình thành và phát triển nhân cách trẻ, dạng chậm phát triển tâm thần đặc biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p thuvienquangninh 31/07/2019 8 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Liên minh châu Âu: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Liên minh châu Âu: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Liên minh châu Âu: Phần 1 trình bày khái quát những lý luận cơ bản về xã hội dân sự và quá trình hình thành, phát triển, hoạt động của xã hội dân sự cấp toàn cầu và khu vực Liên minh châu Âu, phân tích xã hội dân sự ở một số quốc gia điển hình của Liên minh châu Âu. Mời các...

   189 p thuvienquangninh 31/07/2019 9 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Liên minh châu Âu: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Liên minh châu Âu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Liên minh châu Âu" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về việc đánh giá những mặt tích cực và tiêu cực, xu thế phát triển của xã hội dân sự ở Liên minh châu Âu trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo

   62 p thuvienquangninh 31/07/2019 8 0

 • Ebook Xã hội học nông thôn: Phần 1

  Ebook Xã hội học nông thôn: Phần 1

  Ebook Xã hội học nông thôn của tác giả Tống Văn Chung là một tài liệu bổ ích cho những ai đã và đang nghiên cứu về cuộc sống và xã hội ở nông thôn Việt Nam. Phần 1 của cuốn sách gồm các nội dung chính sau: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học nông thôn, phương pháp nghiên cứu của xã hội học nông thôn, bản chất xã hội nông thôn,...

   224 p thuvienquangninh 31/07/2019 9 0

 • Ebook Xã hội học nông thôn: Phần 2

  Ebook Xã hội học nông thôn: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Xã hội học nông thôn" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về gia đình và hộ gia đình nông thôn Việt Nam, họ hàng trong nông thôn Việt Nam, làng xã nông thôn Việt Nam, các thiết chế ở xã hội nông thôn, văn hóa nông thôn, văn hóa làng xã và nét đặc thù của nó. Mời các bạn cùng tham khảo.

   193 p thuvienquangninh 31/07/2019 10 0

 • Ebook 100 điều cần biết về phong tục thờ cúng của người Việt: Phần 1 - NXB Hồng Đức

  Ebook 100 điều cần biết về phong tục thờ cúng của người Việt: Phần 1 - NXB Hồng Đức

  Sách được sưu tầm và biên soạn về "100 điều cần biết về phong tục thở cúng của người Việt" gồm 5 với 5 phong tục thờ cúng. Ở phần 1 ebook trình bày 2 phong tục về: Phong tục thờ cúng trong gia đình và dòng họ; phong tục thờ cúng trong đình, chùa, miếu, phủ và một số nơi thờ tự. hy vọng sẽ cung cấp một phần nhỏ lượng tri thức phong phú về...

   131 p thuvienquangninh 31/07/2019 8 0

 • Ebook 100 điều cần biết về phong tục thờ cúng của người Việt: Phần 2 - NXB Hồng Đức

  Ebook 100 điều cần biết về phong tục thờ cúng của người Việt: Phần 2 - NXB Hồng Đức

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook tiếp tục chia sẻ tới bạn 3 phong tục: Phong tục thờ cúng vào các ngày lễ tết trong Nam; phong tục thờ cúng trong các ngày lễ không định kỳ trong năm; phong tục thờ cứng của một số dân tộc thiểu số. Sách trích dẫn thêm một sô phong tục thờ cúng để bạn đọc tham khảo.

   141 p thuvienquangninh 31/07/2019 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số