• Soạn tài liệu khoa học với Latex - Dịch Nguyễn Phi Hùng

  Soạn tài liệu khoa học với Latex - Dịch Nguyễn Phi Hùng

  Tài liệu tham khảo soạn tài liệu khoa học với Latex. Phần lớn nội dung của tài liệu này được lấy từ bản hướng dẫn soạn tài liệu khoa học với Latex bằng tiếng Anh của Gary L. Gray, đại học Pennsylvania state.

   94 p thuvienquangninh 08/01/2018 45 0

 • Oracle thực hành – những tác vụ cơ bản phần 2

  Oracle thực hành – những tác vụ cơ bản phần 2

  Oracle thực hành – những tác vụ cơ bản phần 2 là tài liệu cung cấp các kiến thức về thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu. Tiếp theo phần 1, trong phần 2 này gồm nội dung từ mục 11 đến 14 sẽ chi tiết hóa các thao tác với Oracle giúp hỗ trợ học tập và nghiên cứu môn cơ sở dữ liệu.

   37 p thuvienquangninh 08/01/2018 47 0

 • Ebook Công thức và hàm Microsoft excel 97-2013 - Trần Thanh Phong

  Ebook Công thức và hàm Microsoft excel 97-2013 - Trần Thanh Phong

  Ebook Công thức và hàm Microsoft excel 97-2013 là tài liệu cần thiết cho người sử dụng bảng tính. Cuốn sách do tác giả Trần Thanh Phong tổng hợp và trình bày, giúp người đọc tham khảo toàn diện từ cơ bản đến nâng cao các công thức và hàm Microsoft excel 97-2013. Sách gồm nhiều ví dụ và bài tập thực hành. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   607 p thuvienquangninh 08/01/2018 41 1

 • Ebook Dữ liệu & báo cáo trong Excel 2013

  Ebook Dữ liệu & báo cáo trong Excel 2013

  Với kết cấu nội dung gồm 5 phần, cuốn sách "Dữ liệu & báo cáo trong Excel 2013" giới thiệu đến các bạn cách làm việc với dữ liệu, PivotTable và PivotChart, PowerPivot, báo cáo trong Excel 2013. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   250 p thuvienquangninh 08/01/2018 42 1

 • Ebook Bưu chính trong kỷ nguyên Internet: Phần 1 - Lan Phương

  Ebook Bưu chính trong kỷ nguyên Internet: Phần 1 - Lan Phương

  Cuốn sách Bưu chính trong kỷ nguyên Internet: Phần 1 giới thiệu tới các bạn về tình hình thị trường truyền thông, một số đặc điểm cấu trúc dịch vụ bưu chính, cải cách bưu chính ở các nước trên thế giới, luật cải cách bưu chính hiện đại.

   123 p thuvienquangninh 08/01/2018 41 0

 • Ebook Bưu chính trong kỷ nguyên Internet: Phần 2 - Lan Phương

  Ebook Bưu chính trong kỷ nguyên Internet: Phần 2 - Lan Phương

  Mời các bạn tham khảo những kiến thức về tác động của công nghệ tới ngành bưu chính, thị trường bưu chính trong tương lai, một số kết luận và hướng phát triển cho ngành bưu chính thông qua cuốn sách Bưu chính trong kỷ nguyên Internet: Phần 2 sau đây.

   113 p thuvienquangninh 08/01/2018 39 0

 • Cơ sở phương pháp luận của phương pháp đánh giá bằng nhãn ngôn ngữ

  Cơ sở phương pháp luận của phương pháp đánh giá bằng nhãn ngôn ngữ

  Bài báo xây dựng phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên sử dụng thang điểm ngôn ngữ, xem như các phần tử của đại số gia tử, chỉ ra những ưu thế và sự phù hợp với thực chất của môi trường đánh giá không chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p thuvienquangninh 08/01/2018 41 0

 • Một thuật toán lọc công tác cho trường hợp ít dữ liệu

  Một thuật toán lọc công tác cho trường hợp ít dữ liệu

  The method formulates the collaborative filtering problem as classification problems and performs classification for all users simultaneously by using a modified boosting algorithm. This allows sharing common features among different classification tasks and thus reduces the negative effect of data sparseness. Experimental results show the effectiveness of the proposed method in comparison with other methods, especially when data are sparse.

   13 p thuvienquangninh 08/01/2018 16 0

 • Phân tích tính hội tụ của thuật toán di truyền lai mới

  Phân tích tính hội tụ của thuật toán di truyền lai mới

  Bài báo này phân tích các thuộc tính hội tụ của NHGA bằng cách áp dụng các tính chất của xích Markov. Trên cơ sở phân tích xích Markov của thuật toán di truyền, chúng tôi đã chứng minh tính hội tụ tới tối ưu toàn cục của phương pháp mã hóa số tự nhiên.

   8 p thuvienquangninh 08/01/2018 10 0

 • Xác định trọng số tối ưu cho phép tích hợp trong phương pháp điều khiển mờ sử dụng đại số gia tử bằng giải thuật di truyền

  Xác định trọng số tối ưu cho phép tích hợp trong phương pháp điều khiển mờ sử dụng đại số gia tử bằng giải thuật di truyền

  Trong bài báo này, các tác giả để xuất các giải pháp xây dựng phép toán ADN như một phép tích hợp có trọng số và sử dụng giải thuật di truyền để xác định toàn bộ trọng số tối ưu cho phép tích hợp này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p thuvienquangninh 08/01/2018 10 0

 • Một cách tiếp cận thuật toán GEN để giải bài toán phủ tập hợp

  Một cách tiếp cận thuật toán GEN để giải bài toán phủ tập hợp

  Bài toán phủ tập hợp là một mô hình toán học cho nhiều ứng dụng quan trọng như lập lịch biểu, quy hoạch dịch vụ, phân tích dữ liệu logic, đơn giản hóa biểu thức Boolean. Trong bài báo này, các tác giả đề xuất một cách tiếp cận dựa trên thuật toán gen để giải bài toán SCP và thử nghiệm đánh giá hiệu quả của nó trên các bài toán mẫu trong...

   11 p thuvienquangninh 08/01/2018 14 0

 • Phép dịch các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên thành các truy vấn SQL sử dụng văn phạm ngữ nghĩa

  Phép dịch các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên thành các truy vấn SQL sử dụng văn phạm ngữ nghĩa

  Bài báo này trình bày một kỹ thuật cho phép dịch các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên thành truy vấn SQL và sau đó, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ tìm tất cả các câu trả lời đối với câu hỏi với các kỹ thuật lập kế hoạch và tối ưu hóa đặc biệt riêng của nó.

   7 p thuvienquangninh 08/01/2018 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số