Ebook 100 điều cần biết về phong tục thờ cúng của người Việt: Phần 2 - NXB Hồng Đức

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook tiếp tục chia sẻ tới bạn 3 phong tục: Phong tục thờ cúng vào các ngày lễ tết trong Nam; phong tục thờ cúng trong các ngày lễ không định kỳ trong năm; phong tục thờ cứng của một số dân tộc thiểu số. Sách trích dẫn thêm một sô phong tục thờ cúng để bạn đọc tham khảo.