• Ebook Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam: Phần 2

  Ebook Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam: Phần 2

  Quyển sách "Trang phục của các dân tộc ở Việt Nam" giới thiệu nét chung về trang phục qua các thời đại lịch sử. Trang phục cổ truyền của từng dân tộc ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   145 p thuvienquangninh 29/06/2020 5 0

 • Ebook Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam: Phần 1

  Ebook Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Trang phục của các dân tộc ở Việt Nam" đã thể hiện những đặc trưng của trang phục cư dân vùng nhiệt đới nóng ẩm phương Nam. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   108 p thuvienquangninh 29/06/2020 5 0

 • Ebook 100 điều cần biết về phong tục thờ cúng của người Việt: Phần 1 - NXB Hồng Đức

  Ebook 100 điều cần biết về phong tục thờ cúng của người Việt: Phần 1 - NXB Hồng Đức

  Sách được sưu tầm và biên soạn về "100 điều cần biết về phong tục thở cúng của người Việt" gồm 5 với 5 phong tục thờ cúng. Ở phần 1 ebook trình bày 2 phong tục về: Phong tục thờ cúng trong gia đình và dòng họ; phong tục thờ cúng trong đình, chùa, miếu, phủ và một số nơi thờ tự. hy vọng sẽ cung cấp một phần nhỏ lượng tri thức phong phú về...

   131 p thuvienquangninh 31/07/2019 77 0

 • Ebook 100 điều cần biết về phong tục thờ cúng của người Việt: Phần 2 - NXB Hồng Đức

  Ebook 100 điều cần biết về phong tục thờ cúng của người Việt: Phần 2 - NXB Hồng Đức

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook tiếp tục chia sẻ tới bạn 3 phong tục: Phong tục thờ cúng vào các ngày lễ tết trong Nam; phong tục thờ cúng trong các ngày lễ không định kỳ trong năm; phong tục thờ cứng của một số dân tộc thiểu số. Sách trích dẫn thêm một sô phong tục thờ cúng để bạn đọc tham khảo.

   141 p thuvienquangninh 31/07/2019 74 0

 • Ebook Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố người nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế: Phần 1

  Ebook Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố người nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung chương 1 - Những vấn đề chung về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài bao gồm: Khái niệm quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, đặc trưng của pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài... Mời các bạn cùng tham khảo.

   169 p thuvienquangninh 31/05/2019 97 0

 • Ebook Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố người nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế: Phần 2

  Ebook Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố người nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quy định của pháp luật hiện hành điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam; quy định của pháp luật hiện hành điều chỉnh quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

   164 p thuvienquangninh 31/05/2019 88 0

 • Ebook Vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển và quản lý xã hội: Phần 1

  Ebook Vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển và quản lý xã hội: Phần 1

  Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tìm hiểu về vai trò của các tổ chức xã hội ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Vai trò của các tổ chức xã hội đối với sự phát triển và quản lý xã hội. Phần 1 của cuốn sách trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận...

   216 p thuvienquangninh 31/05/2019 77 0

 • Ebook Vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển và quản lý xã hội: Phần 2

  Ebook Vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển và quản lý xã hội: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển và quản lý xã hội" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về vai trò của các tổ chức xã hội ở nước ta hiện nay, hoạt động của các hội chính trị - xã hội và chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hoạt động của các xã hội, nhân đạo, từ thiện, hoạt động của...

   377 p thuvienquangninh 31/05/2019 69 0

 • Ebook Nếp sống gia đình ở khu đô thị mới: Phần 1 - NXB Khoa học Xã hội

  Ebook Nếp sống gia đình ở khu đô thị mới: Phần 1 - NXB Khoa học Xã hội

  Cuốn sách Nếp sống gia đình ở khu đô thị mới (Nghiên cứu trường hợp khu chung cư Trung Hòa - Nhân Chính ra đời trên cơ sở bổ sung và hoàn thiện bản luận án Tiến sĩ cùng tên) với kết cấu nội dung gồm 3 chương, phần 1 sách thể hiện nội dung 2 chương đầu: Chương 1 - Cơ sở lý luận và thực tiễn; chương 2 - Đặc trưng các hộ gia đình tại chung cư...

   118 p thuvienquangninh 27/04/2019 86 0

 • Ebook Nếp sống gia đình ở khu đô thị mới: Phần 2 - NXB Khoa học Xã hội

  Ebook Nếp sống gia đình ở khu đô thị mới: Phần 2 - NXB Khoa học Xã hội

  Tiếp nối phần 1, phần 2 sách trình bày chương còn lại với nội dung: Tương tác giữa các thành viên trong gia đình và quan hệ xã hội của gia đình. Tác giả với mong muốn làm sáng tỏ phần nào các đặc trưng nếp sống, sinh hoạt của các gia đình sống ở chung cư cao tầng tại các khu đô thị mới ở Hà Nội, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm...

   96 p thuvienquangninh 27/04/2019 96 0

 • Giáo trình Xã hội học gia đình: Phần 1

  Giáo trình Xã hội học gia đình: Phần 1

  Giáo trình Xã hội học gia đình: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Định nghĩa gia đình, quan điểm xã hội học về gia đình, sự đa dạng của các hình thái gia đình, hôn nhân và gia đình theo quan điểm giới, đường đời và sự phát triển, biến đổi của gia đình theo đường đời, cách tiếp cận lí thuyết về gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   163 p thuvienquangninh 27/04/2019 93 0

 • Giáo trình Xã hội học gia đình: Phần 2

  Giáo trình Xã hội học gia đình: Phần 2

  Giáo trình Xã hội học gia đình: Phần 2 trình bày về một số chủ đề gia đình hiện nay như: Nâng cao tính khoa học của nghiên cứu gia đình, cách nhận diện gia đình Việt Nam, nơi cư trú sau hôn nhân của người Việt ở đồng bằng sông Hồng, vài nhận xét về vai trò chăm sóc và dạy dỗ của người cha, một hình thái gia đình mới ở Thụy Điển và mấy...

   105 p thuvienquangninh 27/04/2019 86 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số