Ebook 30 ngày biết đệm Tây Ban cầm: Phần 1

Sử dụng Tây Ban cầm không khó, nhưng chơi cho đúng đúng điệu, cho hay, cho có nghệ thuật cũng là một công trình học tập. Dù học ở trường hay tự học, người học cũng cần phải có sách để tu bổ. Mời các bạn cùng tìm hiểu về cách choi loại nhạc cụ này qua nội dung phần 1 cuốn sách.