Ebook Bưu chính trong kỷ nguyên Internet: Phần 2 - Lan Phương

Mời các bạn tham khảo những kiến thức về tác động của công nghệ tới ngành bưu chính, thị trường bưu chính trong tương lai, một số kết luận và hướng phát triển cho ngành bưu chính thông qua cuốn sách Bưu chính trong kỷ nguyên Internet: Phần 2 sau đây.